21.8.07

Llyfrau'r haf...

Rhaid i mi roi mensh fach i gwpl o lyfrau dwi wedi bod wrthi'n darllen dros yr haf. Y cyntaf 'Gwilliaid Glyndŵr' gan Daniel Davies, dwi newydd gorffen, a wnes i fwynhau hanes y criw o genedlaetholwyr a aeth ati i ddwyn llythyr Pennal o'r Llyfrgell Genedlaethol yn arw, rhywbeth a gafodd ei adlywyrchu trwy fi'n gorffen y llyfr mewn ychydig o ddyddiau. Mae gan y hanes sawl troad, ychydig yn eitha amlwg, ond eraill yn annisgwiliadwy. Dwi am fynd ati i ddarllen mwy gan yr un awdur heb os.

Ces i fy siomi tipyn bach gan 'Brithyll' (Dewi Prysor). Wedi ychydig o ymgeisiau i gael mewn i hanes cymeriadau anhygoel pentre 'Craig', llwyddais a ches i fy nhynnu mewn. Ond collodd y stori ei gwynt rhywle ar hyd y ffordd, a ches i fy nhiflasu yn y pen draw gan yr holl disgrifiadau fanwl y campau yfed a chymryd cyffuriau yr hogiau. Gormod o fanylu heb digon o stori i dal fy nhiddordeb yn llwyr yn anffodus, ond wedi dweud hynny chwerthais yn uchel sawl gwaith, ac yn enwedig yn ystod y golygfa lle mae gwraig 'Tulip' yn chwythu ffwrdd cwpl o'r hogiau yn ardd y dafarn.

Dwi wedi symud ymlaen i lyfr Fflur Dafydd a enillodd medal 'rhyddiaith' Steddfod 06 sef 'Atyniad'. Mae'n fel symud ymlaen cwpl o gêrs a dweud y gwir ar ran cywirdeb y Gymraeg, felly her go iawn i finnau. Rhaid i mi grybwyll hefyd y llyfr 'Tywysogion' ges i fel anrheg penblwydd y wythnos diwetha, clamp o lyfr a gafodd ei gyhoeddi i gydfynd a'r cyfres S4C o'r un enw. Dwi'n mwynhau ambell i flas o hanes Cymru yr oesoedd canol gan y llyfr swmpus 'bwrdd coffi' hwn.

15.8.07

Eisteddfod

Wel, mae 'Eisteddfod Sir Fflint a'r cyffiniau' wedi dod a wedi mynd! Ces i ychydig o brofiadau gwahanol o'r gwyl, o sgwennu stori i blant mewn gweithdy ym mhabell Coleg y Drindod gyda Caryl Lewis, awdures o fri, i stiwardio yn ystod rhagbrofion 'unawd offer pren dan ddeunaw oed mewn 'Pagoda' bron yn wag.

Gallwn i sgwennu llawer am fy amser yn y steddfod, ond dweud y gwir dwi'n teimlo mor flinedig ar hyn o bryd, prin ydwi'n gallu bŵtio fyny'r hen gyfrifiadur i wneud dim byd ar wahan i bethau ymwneud a'r gwaith.

Dydd sadwrn mi aethon ni yn ôl, fy 'ngwraig, fy merch a finnau, er mwyn iddyn nhw cael blas bach o'r Maes a'r awyrgylch arbennig yna. Ro'n i'n ar y ffordd i ryw canolfan garddio/meithrinfa planhygion ar hyd y A540 tuag at Caer pan awgrymais fynd i'r Eisteddfod yn ei lle, am fod y lle garddio'n mynd i fodoli am byth!! Do'n i ddim eisiau gor-adeiladu'r peth, rhag ofn iddyn nhw cael eu siomi'n arw, felly dwedais am yr awyrgylch unigryw a'r cyfle i eistedd yn yr haul yn yfed cwrw neu seidr tra gwrando ar gerddoriaeth fyw. Crybwylliais hefyd y trampolîns, wal dringo a peiriant ymarfer syrffio er mwyn tynnu sylw fy merch!

Wel cawsom nhw ddim eu siomi. Mi wnath y merch mwynhau'r pethau o'n i'n meddwl mi fasai hi'n mwynhau, yn ogystal â'r pabell gwyddoniaeth a thecnoleg, a mwynheuodd Jill y LLe Celf a'r awyrgylch cerddorol ac wrth cwrs y cwrw.

Siwr o fod wna i sgwennu mwy amdanhi cyn bo hir ond am y tro, hwyl fawr.