18.12.04

eisteddfod 'scouse'

Mae 'na wedi bod lot o son yn y wasg y wythnos yma am y gwahoddiad gan Cyngor Lerpwl i'r Eisteddfod Genedlaethol ymeled y dinas yn dwy fil a saith. Fel math o sgowser/cymro hybrid , mae gen i nifer o farnau am y peth, felly wna i leisio rhai ohonyn mewn awdioblog i ddilyn. Ond mae'r holl peth wedi gwylltio llawer gan gynnwys yr arch dderwydd ei hun Robyn Lewis sy wedi bod yn cymryd bob cyfle i siarad a'r gwasg ar y ddwy ochr o Glawdd Offa.

8.12.04

ychydig o sgwrs am y gwasanaeth genedlaethol....


5.12.04

Ychydig am Gilgwri

esguosodion dros yr 'audioblog' cyntaf ac dipyn bach am Gilgwri yw hyn..


4.12.04

'pub' eisteddfod

Dwi newydd dychweled o fy 'eisteddfod tafarn' i gyntaf, oedd yn rhan o'r dathliadau penblwydd Dewi. Mi ges i ddim syniad be' yn union i ddisgwyl mewn gwirionydd ond roedd 'na lot o hwyl, a cyfleoedd i gyfarfod a^ dysgwyr eraill a chymry Cymraeg. Fel aelod o'r ti^m 'gweddill y byd' roedd 'na rhaid i mi cystadleuthu mewn o leia un o'r unarddeg cystadleuthau. Achos ro'n i'n gyrru, ro'n i'n gallu osgoi cystadleuthau fel y 'fodca relay' a 'chlecio peint', ond does 'na ddim dianc o'r cystadleuaeth 'fwyta cracers'. Bobl bach mae'n peth galed ofnadwy i wneud, a gwnes i ymdopi a^ dim ond dau ohonyn mewn y funud sydd ar gael. Mae hyn yn swnio fel cyfanswm eitha gwael ond mi ymdopodd yr enillwr a^ dim ond tri!

Roedd 'na ganu o safon reit dda, ar hyd a^ lymerics doniol iawn, noson braf heb os, chwarae teg i Dewi am wneud y trefniannau, penblwydd hapus boi!
audioblog cyntaf

Yn y dechreuad...

Mae blogio yn rhywbeth newydd sbon i fi mewn unrhyw iaith. Fydd hi'n cymeryd lot o ddisgybl i gadw y peth yn mynd, felly pwy a wir os fydd y blog yn parhau dros mwy 'na wythnos neu ddau! Fydda i'n gwneud fy ngorau beth bynnag.