27.4.07

Gwin Coch Hanner Nos

Amser i yrru fideoflog newydd, mae'r teitl yn ei wneud hi'n swnio yn fwy diddorol nag y mae hi!!

20.4.07

Tai fforddiadwy?


Dyni'n clywed llawer am brinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl lleol (yn enwedig ymhlith yr ifanc) yn ardaloedd gwledig megis Pen Lly^n. Felly helpu'r argyfwng ydy godi datblygiadau megis 'Tywod Arian' ac eu werthu trwy siopau gwerthwyr tai yn Lloegr. Welais i'r hysbyseb hon yn West Kirby (mae hi wedi bod yna tua chwech mis erbyn hyn). Dim ond chwater miliwn am apartment bach ar lan y mor ym Morfa Nefyn.. bargen. Beth ydy pobl Pen Llyn yn meddwl am ddatblygiadau o'r fath hon. Ydy nhw yn creu waith go iawn, siwr o fod fydd angen ar berchnogion y fflatiau 'ma rhyw hogan lleol i'w llnau o bryd i'w gilydd am pum punt yr awr..! Neu ydy hi'n jysd parhau y tueddiad o droi un o'r cadarnleoedd olaf yr iaith 'ma i bentre gwiliau enfawr ar gyfer 'pres' Sir Caer, fel rhai estyniad i 'Abersock'?

19.4.07

Ffawd Cywilydd a delweddau anhygoel yn fy mhen..

Dyma fi'n gorwedd yn fy ngwely neithiwr yn darllen ychydig o lyfr anhygoel Llwyd Owen 'Ffawd Cywilydd a Chelwyddau', pan ffeindiais fy hun yn chwerthin yn uchel wrth i mi ddarllen y darn lle mae'r cymeriad Luc yn ceisio cael hyd i ddelwedd addas i ganolbwyntio arni tra gwneud tipyn o 'hunangamddefnydd'. Wrth hela am rhyw cylchgrawn yn y gwaith ffeindiodd o dim ond copi o 'Golwg'..... ond yr unig delwedd 'benywaidd' i'w gweld ynddi oedd llun o Beti George. Fasai'r rhan mwya ohonyn ni wedi rhoi'r ffidl (neu'r neidr trwsus) yn y to wedi sbio ar ddelwedd hen Beti, ond nid Luc... Beti amdanhi iddo fo chwarae teg! Triais esbonio pam o'n i'n chwerthin wrth 'ngwraig (sydd erioed wedi clywed am hen Beti), ond doedd dim pwynt mewn gwirionedd!

10.4.07

Agos at y Dibyn..

Mae Clwb Peldroed Wrecsam yn sefyll yn andros o beryg at y dibyn wedi cwpl o ganlyniadau siomedig dros ben. Mae'n edrych fel brwydyr rhwngddyn nhw a 'Boston' ar hyn o bryd, efo Boston yn curo Macclesfield 4-1 ddoe a Wrecsam yn colli adre, er bod 'na siawns o Macclesfield yn cael eu tynnu lawr yn ol i'r ffrae ar ol y colled drwm 'na. Gallai mynd i'r ge^m olaf o'r tymor mae'n debyg.

Dwi ddim yn cefnogwr brwd o Wrecsam fel 'nhad (a gath ei eni yn y dre), ond ges i 'mhrofiadau cyntaf o beldroed y cynghrair yna, yn y dyddiau Mickey Thomas a'r hen ail adran (y 'pencampwriaeth') erbyn hyn, felly fydd yn dristwch mawr i finnau hefyd i'w gweld nhw mynd allan o'r cynghrair. Gobeithiaf yn wir nad ydy hynny yn digwydd..