27.10.12

App Geiriaduron

Mae app sy newydd  cael ei lansio'r wythnos 'ma gan Brifysgol Bangor yn
edrych yn hynod o ddefnyddiol.  Mae app Geiriaduron yn cyrchu (access) nifer o
ffynhonellau er mwyn ymateb ymholiadau defnyddiwr gan gynnwys y
'Y Termiadur', ac yn wahanol i'r 'Bruce' (geiriadur yr Academi) yn cynnig
cyfieithiadau o'r Gymraeg i Saesneg yn ogystal ag o'r Saesneg i'r Gymraeg.
Dydy'r app ddim yn cynnig y nifer fawr o enghreifftiau o sut mae geiriau yn
cael eu defnyddio, fel y 'Bruce', ac mae'n rhaid wrth gwrs cael cysylltaid â'r
we i'w ddefnyddio.

Er hynny dw i'n sicr mi fydd pawb sydd efo diddordeb yn yr iaith a dyfeis sy'n gallu
ei gyrchu yn rhoi 'bodiau fyny' i app 'Geiriaduron'!

26.10.12

App i-social

Dyma'r tro cyntaf i mi drio app newydd sy'n eich galluogi cadw llygad ar sawl
rhwydwaith cymdeithasol yn yr un lle.  Er mwyn defnyddio Blogger
ar yr i-pad wnes i'w lawrlwytho, rhywbeth sy ddim mor hwylus ar yr app Blogger
sydd ar gael.  Y dyddiau 'ma mae fy nghysylltiadau i'r we yn digwydd gan
amlaf ar yr i-pad, pan dwi'n cael gafael ynddo fo hynny yw!
Yn ôl broliad yr app, a thystiolaeth nifer o adolygiadau ffafriol,  y
peth gorau ers bara wedi ei sleisio ydy 'i-social' ond gawn ni weld!