31.5.06

Owain a Rwni yn barod i gynrychioli Cymru...!

Pennod arall o Grandstand Cymraeg...

27.5.06

Noson Geraint Lovegreen

Roedd y noson lawr yng Nghlwb Criced Yr Wyddgrug yn dipyn o hwyl. Mi ges i sgwrs efo hogiau Menter Iaith a nifer o ddysgwyr hefyd, ac mi wnes i fwynhau cerddi a chaneuon GL.

Dwi wedi ychwanegu fideo bach i'r blog yma er mwyn rhoi blas o'i stwff i unrhywun sy' ddim yn ei nabod. Mi faswn i'n cymeradwyo ei lyfrau o gerddi i ddysgwyr gan bod nhw yn lot o hwyl i weithio trwyddi, hogyn reit glen ydy o hefyd.

Dwi wedi rhoi is-deitlau Cymraeg (falle mae 'na rai camgymeriadau) er mwyn helpu dysgwyr eraill dilyn hanes y can 'trychinebus' yma, efo cyfieithiad Saesneg yn isod:

(Gyda llaw, nid finnau oedd yn creu'r mwg a llenwodd y sgrin o bryd i'w gilydd!)I had a lonely childhood,
Full of sadness, full of pain,
An awful tragedy was my life.
I had no sisters,
My brother ran away,
My only friend in the world was shep the dog.

My mum choked on a chip sandwich,
When I was four years old,
leaving only dad and shep and me,
Dad broke his heart,
and died at the end of the month,
But then I discovered 'Country Music'

Country singing, there's nothing like it under the heavens,
Country singing, for putting this old world in its place,
Country singing, which makes all the sadness worthwhile,
Country singing, when I'll want to cry out loud,
Country singing, and tears surge(?) down my cheeks,
Country singing is the way to suffer in style.

Through my adolescent years I lived on my own,
without anyone but shep to ever share the pain,
But when I was eighteen, my only friend was shot,
He'd been running after lambs,
Anyway, I found a girlfriend and married her in the summer,
But she died just after in a car crash,
leaving me lonely without a friend in the world,
But everythings fine when I pick up my guitar.

Country singing...

And tonight on the railway,
I'm lying under the moon,
expecting the train will come within the hour,
But it's starting to get light, and theres still no sign of the train,
There's propably a delay in Penmaenmawr,
I get up and go home,
to my comfortable little cottage,
To open another bottle of Jim Bean,
And that's where I'm sitting, in the kitchen with my radio,
Just me, 'John ac Alun' and 'Doreen',

Country singing...

('John ac Alun' a Doreen ydy ser y byd 'Canu Gwlad Cymraeg' os ti ddim yn eu nabod
nhw)

ymddiheuriadau dros y cyfiethu gwael..


Ymddiheuriadau dros y cyfiethiad gwael!

25.5.06

fideoflog amser cinio...

Tipyn o sgwrs am noson i ddysgwyr efo Geraint Lovegreen sy'n cael ei chynnal yng Nghlwb Criced Yr Wyddgrug nos wener 26ed Mai 7.30, croeso i bawb..


17.5.06

'Grandstand' Cymraeg

Falle dwi wedi mynd rhy bell yma...


12.5.06

fideoflog(?) newydd

ges i ddipyn o hwyl a llawer o rwystrau yn ceisio gwneud y ffilm bach hyn ar 'windows moviemaker'. Dwi wedi blino yn rhacs rwan...


11.5.06

cyfarfod

dwi ddim yn ffan mawr o gyfarfodydd pwyllgor, ond rhywbeth hanfodol ar rhan drefnu pethau ydyn nhw weithiau siwr o fod. Felly dyna fi'n eistedd mewn stafell dosbarth yn Ysgol Maes Garmon neithiwr yn meddwl rhywbeth fel 'be' ar wyneb y ddaear ydwi'n dod yma'... Roedd 'na griw golew o bobl yna chwarae teg, rhai hugain neu fwy 'swn i'n dyfalu, ac ychydig o ymddiheuriadau hefyd.

Mi gafodd lleoliad 'noson dysgwr y flwyddyn' cryn dipyn o drafod, ond o'n i ddim yn gwybod y rhan mwyaf o'r gwesteion dan sylw felly o'n i cymaint o ddefnydd a^ thebot siocled.. Mae nhw'n chwilio am gwesty (neu stafell digwyddiad) sy'n gallu ymdopi a chant a hanner yn eistedd lawr am bryd o fwyd. Mae 'na rhestr byr o dair sy'n cael eu ystyried o ddifri cyn i'r cyfarfod nesa. Ar ol cwpl o faterion eraill mi ddoth 'rhaglen pabell y dysgwyr' i frig yr agenda sydd yn trafod o'n i'n meddwl allwn i gyfrannu ati hi. Dwi'n falch o ddweud mi wnes i gwpl o cyfranniadau felly roedd pwynt i fi bod yna! Y tro nesa dwi'n gobeithio cyfrannu mwy, mae pawb yn mynd i fod yn meddwl am awgrymiadau i'r rhaglen dros yr haf. Mae gen i gwpl o bethau yn fy meddwl yn barod, ac mi rodd swyddog yr Eisteddfod copiau o'r pump rhaglenni diwetharaf iddyn ni i roi flas o'r math o ddigwyddiadau sy' wedi digwydd er mwyn croesawi a diddori dysgwyr.

A dweud y gwir o'n i jyst yn hapus mi wnes i ddeall digon o'r cyfarfod i gael dweud rhywbeth. Dwy flynedd yn ol 'swn i erioed wedi dychmygu bod mewn cyfarfod cyfrwng Cymraeg heb son am gyfrannu.

8.5.06

yn y gwaith...

mi wnes i'r fideo bach yma dros diod yn y gweithdy y p'nawn yma.....

3.5.06

mae'n gweithio...!

wel fyc fi.. ges i syndod mawr, sioc hyd yn oed i weld y fideoflog ymlaen ar y sgrin.
Dwi'n cashau weld fy hun mewn unrhyw fath o ddelwedd a dweud y gwir (yn enwedig un sy'n symud) ond falle y tro nesa fydd gen i rhywbeth diddorol i saethu neu i ddweud o leiaf.

arbrofi efo fideoflogio....

disgwyl pecyn

Mi ges i e-bost ddoe i ddweud bod y camera yn cael ei 'dylifro' heddiw. Mae fy ngwraig yn gweithio heddiw felly rhaid i mi aros adre er mwyn ei dderbyn, rhag ofn mae 'na angen llofnod am y peth. Weithiau mae gyrrwyr yn fodlon gadael pecynau yn y 'porch' dan glo fel petai ond mae'n 'cyfraith sod' y tro yma taswn i ddim yma mi fasai'r gyrrwr yn dychweled a^'r peth i Warrington neu rhywle uffernol fel hynny. Sdim ots achos mae gen i lwyth o cynllunio 'cad' a gwaith papur i wneud, ond mae gen i lawer o stwff i wneud yn y gweithdy hefyd. Ar rhan y gwaith, dwi'n tueddi o feddwl mewn wythnosau, felly pan mae gynnon ni penwythnos gwyl y banc dwi'n dal i drio wneud wythnos werth o waith mewn pedwar diwrnod. Erbyn dydd iau fydda i wedi sylweddoli rhywbeth amhosib ydy hi siwr o fod, yn enwedig efo hanner ddiwrnod o waith papur!

Well i mi dychweled i'r gwaith rwan tra chadw 'fy nhglust allan' (mae 'na ddwediad Cymraeg dros hyn siwr o fod...?) am noc ar y drws. Os dwi'n gallu gweithio allan cyfarwyddiadau y camera mewn amser, falle fydd y flog newydd efo fideo.. pwy a wir.

1.5.06

Gwyl y banc
Wel mae'n gwyl y banc heddiw ond mi wnaethon ni ddefro i weld diwrnod ofnadwy o frwnt efo gwyntoedd cryfion a chawodydd drwm. Ar ol i mi gweithio trwy dydd sadwrn er mwyn gorffen y patio newydd sdim peryg iddyn ni baratoi barbiciw bach heddiw i ddathlu y gwaith yn dod i'w ben. Trueni ond dyna ni, fydd 'na ddigon o gyfleuoedd dros yr haf gobeithio!Beth sy'n trueni go iawn ydy'r ffaith bod 'na ffair 'May Day' yn cael ei chynnal yn lleol heddiw