29.3.11

Darparu gwers....

26.3.11

amser cinio ar lan y mor....

Es i a^ fy mrechdan lawr i New Brighton dydd mercher ar ddiwrnod o heulwen braf.  Gefais dro sydyn efo'r camera newydd o amgylch amddiffynfa 'Fort Perch Rock' ....

18.3.11

Taith o'r ystafelloedd loceri....

Dwi wedi llwyddo llwytho'r fideo'r tro yma :)

17.3.11

trafferthion efo'r rhyngrwyd...

Dwi heb cael fawr o gyfle i flogio'n fan hyn yn ddiweddar yn bennaf oherwydd y trafferthio bod ni'n ei gael ar y funud efo ein band-llydan.  Dyma pam na gweithiodd y 'cofnideo' diweddaraf, sef yr un yn y clwb golff.  Pob tro dria i ei uwchlwytho, ga i neges i ddweud bod pethau wedi mynd o'i le, hynny yw bod y cysylltiad wedi torri yn ystod yr 'uwchlwythiad'.   Mae'n ofnadwy o rwstredig efo'r cysylltiad yn mynd ac yn dod trwy'r amser.   Dwi'n ceisio rheolu pethau allan fesul un, ond mae gen i ofn mai diffygion y llinell sy'n cysylltu'r ty^ i BT gallai bod sail y problem, wrth edrych ar yr hen focs GPO sydd ar y wal.  Dwi'n methu credu bod unrhyw gwybodaeth (heb son am band-llydan hyd at 6mb) yn gallu cyrraedd trwy wifren mor hynafol ei olwg!! 

7.3.11

Gwaith newydd Llwyd Owen...

Mae gwasg Y Lolfa newydd cyhoeddi nofel newydd gan yr awdur ifanc o Gaerdydd Llwyd Owen. Dwi wedi darllen a mwynhau'n arw ei bedwar nofel Cymraeg eraill, ac dwi ar dan isio cael fy nwylo ar gopi o 'Un Ddinas Dau Fyd'. Mae'r nofel hon yn ddilyniant i'w nofel cyntaf, hynny yw mae'n dilyn hynt a helynt yr un prif cymeriadau ond nifer o flynyddoedd lawr y lon, ond does dim rhaid bod chi wedi darlllen y llyfr arall (Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau) i ddilyn yr un newydd.   Dwi'n edrych ymlaen!

6.3.11

Eisteddfod y Dysgwyr 2011

Gaethon ni lot o hwyl yn Eisteddfod y Dysgwyr nos wener, gan cynnwys wneud sgetsh bach.

Dwi wedi codi'r syniad o wneud yr un peth (mwy neu lai) ym Maes-D yn Wrecsam, hynny yw ar ol bach o waith golygu ar y sgript a dysgu'r geiriau'n trwyadl!

Dyma fideo bach ohono, diolch i Alison am ei saethu.

3.3.11

Diwrnod y Llyfr

Gefais sypreis neis yn y post heddiw, hynny yw pecyn o lyfrau gan Clwb darllen Wedi3 ac hynny ar Ddiwrnod y Llyfr! Roedden ni'n disgwyl llyfr arall digwydd bod, felly gafodd Jill sypreis ei hun wrth agor y pecyn. Roedd hi'n disgwyl gweld 'You're the Ref', llyfr a archebwyd o'r Guardian fel rhan o anrheg penblwydd ei nith, ond yn lle hynny welodd hi y casgliad hyn o lyfrau Cymraeg!


Ta waeth mae gen i ddigon o ddewis o bethau i ddarllen dros y wythnosau nesa, ond dwi heb clywed eto os oes rhaid i mi ddarllen un yn benodol er mwyn ei adolygu.