30.3.07

Nos da i dafarndai mwglyd..

Ges i fy niod olaf mewn tafarn Cymreig llawn mwg nos fercher. Gan bod y Castell Rhuthun yn yr Wyddgrug yn fwglyd tu hwnt fel arfer, rhaid i mi ddweud mae'n hen amser, er mod i ddim wedi poeni cymaint amdanhi fy hun. Ond dwi'n nabod ychydig o bobl sy'n cadw i ffwrdd oherwydd cyfuniad o ddiffyg awyriad a mwg. Bydd hi'n profiad gwahanol/diddorol ymweled a^'r lle y wythnos nesa ta waeth.. falle fydd hi'n wag, neu falle fydd hi'n llawn o gwsmeriad yn prynu 'wyau wedi ei piclo' neu 'grafiadau porc' yn lle sigarets, pwy a wyr..

18.3.07

hen ge^m rhyfedd (neu ddylai fod 'rhyfedd o hen ge^m?)

Hen ge^m rhyfedd ydy Rygbi! Pwy fasai wedi coelio roedd gan Gymru digon o hunan-hyder wedi bencampwriaeth mor wael i fynd ati i guro'r Saeson (heblaw ti^m Cymru!). Yn ystod yr hugain munud cyntaf roedd yr arwyddion yn cyfeirio at Gymru'n rhoi cweir go iawn i Loegr, ond chwarae teg i'r 'gwynion', fe daron nhw yn ol i gadw y ge^m yn fyw a chreu chwater olaf hynod o gyffrous. Prin iawn, dwedodd y sylwebydd, oedd o wedi clywed cymaint o swn yn Stadiwm y Mileniwm, mi faswn i wedi talu pres mawr i fod yn rhan o'r dorf.
Mi deithiodd nifer o fy nghyfeillion o'r Gogledd i Gaerdydd heb docynnau, jysd er mwyn gwilio'r gem yn y prif ddinas (siwr o fod yn y 'Mochyn Du')

hen ge^m rhyfedd (neu ddylai fod 'rhyfedd o hen ge^m?)

Hen ge^m rhyfedd ydy Rygbi! Pwy fasai wedi coelio roedd gan Gymru digon o hunan-hyder wedi bencampwriaeth mor wael i fynd ati i guro'r Saeson (heblaw ti^m Cymru!). Yn ystod yr hugain munud cyntaf roedd yr arwyddion yn cyfeirio at Gymru'n rhoi cweir go iawn i Loegr, ond chwarae teg i'r 'gwynion', fe daron nhw yn ol i gadw y ge^m yn fyw a chreu chwater olaf hynod o gyffrous. Prin iawn, dwedodd y sylwebydd, oedd o wedi clywed cymaint o swn yn Stadiwm y Mileniwm, mi faswn i wedi talu pres mawr i fod yn rhan o'r dorf.
Mi deithiodd nifer o fy nghyfeillion o'r Gogledd i Gaerdydd heb docynnau, jysd er mwyn gwilio'r gem yn y prif ddinas (siwr o fod yn y 'Mochyn Du')

11.3.07

gwerth yr oedi

Mi es i i Swper gwy^l Dewi eitha hwyr (ar rhan y dyddaid) neithiwr yn Llaneurgain a gafodd ei trefni gan Fenter Iaith fel rhan o ddigwyddiadau 'CYD' cyn-eisteddfod genedlaethol fel petai. Dafydd Iwan oedd y dyn gwa^dd, a chwara teg mi rodd o awr neu fwy o adloniant gwerth ei weld. O'n i'n lwcus cael tocyn yn y pendraw, a hynny dim ond gan fod rhywun wedi ei dychweled. Mwynheuon ni glasuron fel 'pam fod eira'n wyn' ac Yma o Hyd wrth cwrs fel diweddglo y noson. Ni faswn i'n dewis i wrando ar stwff Dafydd Iwan fel arfer, ond rhaid i mi cyfadde, mewn cyd-destun y noson roedd o'n reit dda. Mae ganndo fo lais andros o gryf o hyd, ac ar gwpl o ganeuon a ganodd heb gyfeliant, gwrandawodd y cynulleidfa dan swyn ei ddawn i fynegu syniad trwy can.

Ces i gyfle am sgwrs efo nifer o bobl o'n i ddim wedi cyfarfod o'r blaen, a nifer o hen gyfeillion hefyd.

7.3.07

Profiad y Tw^r
Mi aethon ni (fy merch a fi) fyny tw^r Eglwys Cadeiriol Lerpwl dros y penwythnos, hynny yw'r un anglicanaidd, rhywbeth dwi erioed wedi gwneud o'r blaen, er i mi dreilio fy nyddiau Coleg reit cyferbyn i brif mynedfa'r adeilad esblynydd hyn (tua chwater canrif yn o^l erbyn hyn). Mae hen adeilad y Coleg a'r tir gwag o'i gwmpas wedi cael ei ddisodli a'i llenwi gan fflatiau digon hyfryd erbyn hyn, ond mae gen i deimladau braf (falle hyd yn oed hiraeth!) am ardal hon y Dinas. Mae 'profiad y Twr' yn un gwerth chweil heb os. Mae'r twr yn sefyll dros 300 o droedfedd uwchben i'r tir, ac mae'r eglwys ei hun yn sefyll ar ben allt o dua 200 dros lefel yr Afon Mersi. Mae Twr Sant John, (neu 'Twr Radio City' erbyn hyn) lawr yng nghanol y dinas yn fwy ar rhan talder ond yn isaf ar rhan lefel y mor, felly mae'r eglwys yn dal i fod y 'big boy' yn Lerpwl.

Dachi'n cyrraedd pen y twr trwy dal dwy lifft, ac wedyn dringo 108 o risiau tu fewn i siambr y glychau. Er mae'r Eglwys hon yn cymharol ifanc (cafodd ei orffen yn 1980-rhywbeth), ges i sioc i weld cymaint o 'concrit' a briciau tu mewn i'r twr, gan bod y gwbl dychi'n gweld o tu allan yr adeilad ac o tu fewn, ydy cerrig tywodfaen coch. Roedden ni'n lwcus dros ben ynglyn a^'r tywydd ar y ddiwrnod, estynodd y golygfeydd o Eryri hyd at mynyddoedd ardal y llynoedd yng nghogledd Lloegr. Ar y ffordd i lawr, dychi'n cael ymweled ag oriel bach reit yn y 'Gods' o'r eglwys ei hun er mwyn gweld golygfa tra wahanol o'r tu fewn. Trip gwych.