21.12.06

parti dolig

Un o'r dyddiadau pwysig ar galendr dysgwyr o Sir y Fflint (a thu hwnt) yw'r 'parti nadolig y dysgwyr' a chafodd ei chynnal nos fawrdd. Ro'n i'n parti dolig y dysgwyr 'morwyn' fel petai, felly o'n i ddim yn hollol sicr be' yn union i ddisgwyl o'r noson. Yr hyn o'n i ddim yn disgwyl heb os neu onibai, oedd i weld pobl yn creu gwisgoedd ffasiwn 'Eira Gwyn a'r saith corrach' allan o bapur lapio. Wrth cwrs wnaethon ni ddysgu eu henwau i gyd (cysglyd, pwdlyd...anghofiais y lleill!) fel rhan o'r hwyl ond chwarae teg mi wnaeth llawer o'r cystadleuwyr ymdrech godidog.

Roedd 'na lond bwrdd o fwyd, scetsh gan cwmni drama newydd yr ardal, caneuon gan 'Parti Pentan' yn ogystal a'r digwyddiadau digrifol efo'r papur dolig a balwns.

Ces i sgwrs bach efo 'swyddog y dysgwyr' (sy'n tiwtor Cymraeg hefyd) adnabyddais o bwyllgor yr eisteddfod, a dwedodd wrthi fi roedd 'na llond bwrdd o bobl eraill o benrhyn Cilgwri yna, sef un o'i ddosbarthiadau nos a chafodd ei sefydlu ochr yma'r ffin gan roedd lot o bobl yn teithio i Sir y Fflint er mwyn ffeindio cwrs. Byd bach yn wir. Unwaith eto mae'n calonogol gweld cymaint o bobl yn cefnogi noson fel hon. Da iawn yn wir i Fenter Iaith Sir y fflint wnath trefnu pethau.

13.12.06

her go iawn harri potter

Falle dim ond llyfr i blant ydy 'Harri Potter a Mae'n yr Athronydd', ond bois bach mae'n her go iawn i ddysgwr! Dwi wedi darllen ychydig o lyfrau Bethan Gwanas (fel dwi wedi crybwyll o bryd i'w gilydd ar y blog hon siwr o fod), ond mae'r hen 'Harri' wedi diweddu bod fy her mwya ar rhan darllen yn yr iaith Cymraeg. Un peth sydd wedi ychwanegu at y her heb os ydy y geirfa 'dewiniaidd' sy'n llenwi y tudelanau, nid y math o eiraiau bod eich dysgwr nodweddiadol yn mynd ati i ddysgu heb angen. Mae'r dull o sgwennu yn eitha leneddol hefyd, yn cymharu i lyfrau Bethan Gwanas o leia, ond wedi dweud hynny dwi wedi dod yn arfer efo hi erbyn hyn, ac mae'n stori da.

Dwi'n gobeithio ei gorffen hi cyn y dolig gan mod i'n disgwyl cwpl o lyfrau eraill yn fy hosan.. oddi wrth Sion Corn wrth cwrs.

24.11.06

Harrius Potter

Mae fy merch bach wedi dechrau (wel ailddechrau mewn gwirionydd) darllen cwpl o'i nofelau Harry Potter. Roedden ni'n cael sgwrs bach am un ohonynt ddoe pan dwedais fod un o'r cyfres wedi cael ei cyfieithu i'r Cymraeg. "Pa un" meddai hi(wel "which one" wrth cwrs a dweud y gwir), "dwi'm yn gwbod" dwedais, 'chwilia i ar y we'. Mewn flach ffeindias i'r ateb, sef 'Harri Potter, Maen yr Athronydd', "O ie, 'The philosophers stone' one" dwedais. Wel does gan fy merch dim copi o'r un hon, felly penderfynais prynu dwy copi, un yn y Saesneg iddi hi a'r llall yn y Gymraeg i fi. Dwi erioed wedi darllen un gair o waith JK Rowling ond fydd hi'n dipyn o hwyl i fi i ddarllen y fersiwn Gymraeg tra fy merch yn darllen yr un Saesneg (wel falle..).

Roedd gan Amazon 'cynnig' arbennig ar gyfer pobl sydd eisiau prynu dwy copi o'r llyfr mewn iethoedd wahanol, ond dim ond tasech chi'n prynu fersiwn Cymraeg a'r fersiwn Gaelic gyda eu gilydd..? Tydi hynny ddim yn debyg o ddigwydd yn aml iawn 'tydi!
(Mae'r fersiwn Ladin sef Harius Potter yn swnio reit diddorol..)

23.11.06

Y Sioe Celf

Dwi ddim yn gwilio llawer o s4c (mae'n well gen i'r radio) ond mae 'na rai rhaglenni bod nhw yn gwneud reit dda. Un ohonynt (yn fy mharn i ta waeth) ydy'r Sioe Celf, sy'n ar ein sgriniau ar hyn o bryd. Dwi'n methu meddwl am unrhyw sioe o'r un fath yn Saesneg sy' ddim yn 'rhwysgfawr' neu ofnadwy o hunan-pwysig (dwi'n meddwl am bethau fel 'Newsnight Review' neu 'Sioe Glan y De' efo'r 'bwffontiaidd' Melvyn Bragg (enw anffodus 'tydi!).
Mae safon cynhyrchu Y Sioe Celf yn uchel (o'r credydau agorol) ac mae 'na wastad nifer o bynciau reit eang arnhi hi, nid dim ond pethau 'gor-cul' Cymreig sy'n weithiau'r achos efo rhaglenni S4C. Cyfres arall o werth yn diweddar oedd 'Natur Anghyfreithlon efo Iolo 'coesau cyhyrog' Williams. Da iawn y cynhyrchwyr..

19.11.06

noson cwis

Mi es i i noson cwis nos iau draw yn Yr Wyddgrug a chafodd ei trefnu gan CYD a'i cyflwyno gan cwpl o fois o'r De. Un ohonynt o Pobl y Cwm ers talwm a'r llall o chydig o raglenni eraill S4C. Ymddiheuriadau dros anghofio eu henwau nhw, achos chwarae teg iddynt, roedd hi'n noson hwylus dros ben. Mi ddaeth ein tim ni yn ail(allan o tua wyth), ond dim lot o ddiolch i fi. Ar wahan i hynny dwi'n dal i drio cwblhau traethawd am bwnc hanes y Celtiaid ar gyfer y cwrs Llambed sy'n cymeryd oes oesoedd i'w gorffen hi.

Wrth cyd-digwyddiad, mae fy merch naw oed (sy'n gwneud lot o stwff am y rhufeiniaid ar hyn o bryd yn yr ysgol) wedi bod yn sgwennu darn ar gyfer papur dychmygol o'r enw 'Y Celtic Times' yn adrodd hanes brwydyr rhwng y rhufeiniad a chriw Boudica o'r safbwynt y Celtiaid, felly dyni wedi bod yn son cryn dipyn am hanes y Celtiaid. Mae hanes yn yr ysgolion y dyddiau yma yn gymaint well nag yr oedd hi'n ol yn y saithdegau o'r hyn dwi'n cofio!

2.11.06

esgusodion

Er bo fi ddim wedi gwneud llawer o flogio y fan'ma dros y wythnosau diweddar, dwi wedi bod yn gweithio cryn dipyn ar fy Nghymraeg. Dwi'n darllen nofel newydd Bethan Gwanas ar hyn o bryd, ac fel mae'n dweud ar y clawr (tydi nhw ddim yn dweud pwy dwedodd!), ond dipyn o 'clincar' ydy hi. Dwn i ddim ystyr y gair, sdim son amdanhi yn y geiriadur mawr, ond mae'n swnio'n addas. Dwi'n hanner ffordd drwyddi erbyn hyn ar ol tua wythnos sy'n clamp go iawn i finnau, mor araf ydwi yn darllen mewn unrhyw iaith. Ar wahan i'r darllen dwi'n gweithio ar draethawd am y 'Celtiaid ym Mhrydain' sy'n rhan o fy nghwrs Llambed, ac mae hyn wedi achosi anhawsterau go iawn i mi, er bo fi'n sgwennu hi'n Saesneg, mae'n ymddangos llwyth o waith er mwyn enill 10 o gredydau yn cymharu i'r modiwlau arall dwi 'di cwblhau yn barod. O wel,nol at y Celtiaid...

18.10.06

Mwy am fy astudiaethau

Wel dwi wedi cwblhau fy nghwrs 'Cymraeg Ysgryfinedig level 1', ac yn ol fy nhiwtor mae'r tystysgrif yn y post. Mae rhaid i fi troi fy meddwl at 'Y celtiaid ym Mhrydain' rwan er mwyn gorffen y modiwl hon. Dwi wedi archebu cwpl o lyfrau am y Celtiaid sy'n cael eu cymeradwyo ar gyfer y cwrs, ac yn ol Amazon fydden nhw yma yfory.

A dweud y gwir, dwi'm yn edrych ymlaen at gwneud y traethawd hanes gymaint a hynny sy'n dweud rhywbeth wrthi fi, sef well i mi ganolbwyntio ar wneud cwrs am y Gymraeg yn hytrach na chwrs 'Astudiaethau Cymreig'. Mae 'na ddigon o gredydau ar gael erbyn hyn i gwblhau gradd ar lein yn y dau pwnc, felly dwi'n gobeithio cael sgwrs efo fy nhiwtor yn y Coleg er mwyn penderfynu pa gyfeiriad mi ddylwn i fynd.

12.10.06

Crap ar farddoni

Dwi'n edrych ymlaen at noson o farddoniaeth nos yfory lawr yng Nghlwb Criced Yr Wyddgrug efo'r criw o feirdd ifanc sy'n crwydro Cymru ar hyn o bryd o dan y faner 'Crap ar farddoni'. Dim ond pethau da dwi wedi clywed amdanhi yn y wasg erbyn hyn, felly dwi wir yn gobeithio mae gen i ddigon o grap ar y Gymraeg er mwyn deall eu barddoni..

9.10.06

Astudiaethau

Dwi wedi dychweled at fy astudiaethau ffurfiol yr iaith 'ma (iawn, dwi'n gwybod mae 'na angen..!) efo Coleg Llambed ar ol bwlch o chwech mis neu fwy. Ro'n i'n meddwl mod i'n hanner ffordd drwy modiwl 'Cymraeg Ysgryfenedig lefel 1', ond ar ol gyrru fy darn diweddaraf at fy niwtor, darganfodais does dim ond rhaid i chi gwneud dau darn o'r tri adran rwan yn hytrach na'r tri o'n i wedi mynd ati i gwblhau, sy'n golygu fydd 'na lai o waith i wneud er mwyn gorffen y modiwl :) Dwi newydd darllen am y myfyriwr cyntaf i raddio yn y Gymraeg trwy defnyddio'r cwrs ar-lein Llambed 'ma, sef boi 74 oed o Nottingham. Mae gen i gryn dipyn o waith gwneud fydd rhaid i mi poeni am raddio, sdim ond 40 credyd ar hyn o bryd..

3.10.06

Layla(ymddiheuriadau dros y llais 'ci-aidd' defnyddwyd ar y fideo hon)

20.9.06

rhagleni'r hydref

Dwi wedi weld ychydig o dreilars ar S4C yr wythnos hon ar gyfer rhaglenni 'yr hydref' sy'n swnio diddorol i fi.

Yn cyntaf, y rhaglen am gystadleuaeth 'Dysgwr y Flwyddyn' yn mynd allan nos yfory (nos iau), dwi'n ceisio dal y rhaglen yma pob flwyddyn. Mae 'na gyfres hefyd am wreddiau yr iaith Cymraeg, efo'r 'amlddawnus' Gwyneth Glyn sef 'Taith yr Iaith' sy'n fy nhiddori, yn anffodus wnes i anghofio i'w gwilio hi neithiwr felly mi wna i drio recordio'r rhaglen wrth iddi hi cael ei ailddarlledu ar 'digidol' p'nawn yfory.

Mae rhaid i fi wylio 'Mastermind Cymru' hefyd er mwyn gweld ffrind o Sir y Fflint sy'n gwneud cais yn y 'sedd du'. Ac yn olaf mae 'na gyfres drama o'r enw 'Cowbois a Injans' (neu rhywbeth felly) sy'n edrych dipyn o hwyl yn ol y dreiler y welais i.

17.9.06

Tafarn y Byd

Ychydig o wythnosau yn ol, o'n i'n son y fan hyn am drefnu rhywfath o 'sesiynau sgwrs' ar lein (bois bach, mae 'na ddigon ohonyn ni ar lein y dyddiau yma), felly dwi wedi sefydlu blog newydd - 'Tafarn y Byd' - er mwyn cyhoeddi manylion o unrhyw sesiwn sydd ar y gweill, ac efo'r dolenau priodol at skype ac ati Dwi wedi trefnu skypecast arbrofiadol ar nos fawrdd, felly dewch mewn llu..!

10.9.06

Colwynod Cymreig

Fel sgwennais i ddoe, mi yrron ni lawr i'r canolbarth ddoe er mwyn cael golwg ar dorllwyth o golwynod milgwn bach (whippets). Roedd y taith o dua 90 milltir yn eitha araf ond ddaethom ni o hyd y ffermdy bach ger Trefeglwys ar ol bron dwy awr a hanner o yrru yn y pendraw. Roedd 'na ddeunaw o golwynod yna rhwng dwy dorllwyth, felly roedd dewis un ohonynt yn andros o her. Roedd ychydig o'r eist wedi cael ei gwerthu yn barod, felly dim ond tair ohonynt oedd ar ol felly wedi iddyn ni penderfynu ar 'ci benywaidd' fel petai roedd y dewis yn haws o lawer.

Y problem nesa (ac yr un mwya a dweud y gwir), oedd i ffeindio'r tair sydd dal i fod ar werth, yn enwedig efo deunaw o filgwn bach yn chwarae o gwmpas eich coes. Roedd gen i lun ohonynt efo llythren wrth ymyl i bob un colwyn, ond roedd ein tasg ni o ffeindio'r tair o'r lluniau yn bron amhosib. Pob un wnes i feddwl oedd yn ast oedd yn ddigwydd bod bachgen. Ta waeth efo help 'scanner' a 'meicrochips' sydd ynddyn nhw i gyd, mi lwyddom ni dewis un o'r anifeiliad annwyl. Mi ffydden ni'n dychweled i'w casglu'r colwyn Cymreig 'Layla' ym mhen tri wythnos.

9.9.06

Taith i'r canolbarth

Dyni'n mynd lawr i'r canolbarth y bore 'ma,i ardal Caersws, er mwyn cael golwg ar dorllwyth o whippets (eh up lad) tua pump wythnos oed. Dani wedi bod yn chwilio am gi newydd ers sbel rwan, wedi iddyn ni golli ein 'whippet croes' tua flwyddyn yn ol. Taith o ryw dwy awr ydy hi dwi'n meddwl, felly gobeithio mae popeth yn iawn efo nhw, os mae nhw yn, fydden nhw yn barod i gasglu i mewn tair wythnos. Rhywfath o 'ganolfan achub' ydy hi, yn y mynyddoedd, ond dwi ddim yn meddwl fydd 'na cyfle i siarad Cymraeg yna o brofiad fy sgwrs ar y ffon, swniodd hi dipyn o 'brummie' i mi.

Mi wna i sgwennu mwy ar ol cyrraedd adre...

7.9.06

noson diddorol

dwi ddim yn teimlo bo fi'n cael fawr o amser i sgwennu dim byd ar hyn o bryd, ond rhaid i sgwennu ychydig am y sesiwn sgwrs heno. Mae Dafydd erbyn hyh wedi gadael ei swydd efo menter iaith er mwyn dilyn cwrs PGCE (pob lwc iddo fo), felly heno oedd noson cyntaf Alaw yn gwneud y sesiwn sgwrs. Dim ond y dau ohonyn ni oedd yna nes i 'Mo', cariad Alaw ymuno a^ ni. Boi glen iawn ydy o o Abertawe, ond o Kuwait yn wreiddiol. Mae o wedi dysgu ychydig o Gymraeg, ond mae o'n awyddus i ddysgu mwy chwarae teg iddo fo. Wrth cwrs Arabeg yw ei famiaith ond mai ei Saesneg (acen Abertawe) yn fendigedig, ddylai fo dysgu yn gyflym.

wel dwi wedi blino yn rhacs felly...nos da

2.9.06

ges i fy nghytio...

Dwi'n teimlo eitha gyted wrthi i Gymru gadael gol i mewn yn munud olaf y gem yn erbyn y Weriniaeth Siec. O'n i'n ceisio gwrando ar sylwebaeth ar radio Cymru wrth i'r teulu gwilio'r ffycin 'Marias'(glywais i un ohonyn yn siarad Cymraeg ar raglen jonsi gyda llaw) yn gwneud eu stwff ar y teledu (mae Lloyd Webber yn ofnadwy o iasol 'tydi) a ches i ddim lot o cydymdeimlad wrth i mi wneud swniau o 'fod yn gyted' ar ol y chwiban olaf :(

Yr unig pwynt da.. o'r hyn wnes i glywed perfformiad da oedd hi.

30.8.06

Heledd yn cael eiliad Meg Ryan..


Cipiais i'r llun yma tra wylio wedi 7 yr heno 'ma, pan wnes i sylwi roedd Heledd yn edrych braidd yn 'ecseited' yn adran ei bronnau fel petai. Oce, mae hyn yn ofnadwy o blentynaidd, ond tra sbio arni yn hwyrach, wnes i sylwi roedd golwg fel rhywbeth allan o olygfa enwocaf Meg Ryan ar ei hwyneb hi...

Yn ogystal a^ Heledd Cynwal, fasai'n werth ei weld heb unrhyw gwesteion a dweud y gwir, cawson ni'r pleser o weld Angharad Bryn a Huw Chiswell yn gwneud deuawd o'r can 'Baglan Bay', gwych.

29.8.06

Tafarn ar lein...

Dwi wedi bod yn meddwl ers sbel rwan am greu rywfath o 'dafarn ar lein' er mwyn cyfarfod a siaradwyr Cymraeg eraill am beint neu ddwy. Dwi'n teithio draw i'r Wyddgrug (taith o dua 25 milltir) pan dwi'n gallu nos iau, ond dwi'n sicr bod y tecnoleg yn bodoli yn barod er mwyn gadael iddyn ni creu tafarn 'virtual' i ddysgwyr mwy profiadol cael ymarfer efo Cymry Cymraeg a dysgwyr eraill. Yn sicr, fydd 'na raid iddyn ni ddarparu ein diodydd ein hunan ond pam lai dod a^ chriw o bobl gyda eu gilydd yn y fordd yma am sgwrs.

Dwi wedi lawrlwytho 'Skype' sy'n honni cael y tecnoleg er mwyn gwneud 'Skypecast' sy'n rhywfath o offer i'ch helpu chi creu sgwrs rhwng cymaint a chant o bobl ar yr un pryd. Dwi wedi bod mewn ambell Skypecast and mae'n ymddangos bod y peth yn gweithio i raddau (mae'r 'host' yn gallu rheoli faint o bobl sy'n cael meics 'ar agor' ar yr un pryd - rhywbeth sy'n effeithio safon y swn dwi'n meddwl), ond mae unrhywun yn gallu tynnu sylw y host er mwyn iddyn nhw agor eu meic. Mae Skype yn rhad ac am ddim a dwi wedi cael y peth ar fy nghyfrifiadur ers flwyddyn heb problemau.

Felly mae gen i ychydig o gwestiynau i unrhywun a^ diddordeb:

Oes gynnoch chi unrhyw noson ar gael er mwyn arbrofi efo Skypecast?

Wyti'n gwybod unrhywun system arall sy'n gwneud yr un peth yn well?

Wyti'n meddwl mae'n syniad call...?

Dwi'n byw ym Mhrydain felly dwi'n meddwl am rhywbryd yn ystod y nos (21.30-22.30 falle)

28.8.06

Dychweled y boi o Flaenau

Fel mae bron pawb yng Nghymru yn gwybod erbyn hyn mi ddychwelodd y Glyn Wise enwocaf ym Mhyrydain i'w fro ym Mhlaenau Ffestiniog dros y penwythnos. Fel fasech chi yn disgwyl mi gafodd o andros o groeso gan bobl Blaenau, ei ffrindiau a'i theulu. Yn ol yr hyn a daeth ar draws ar y teledu ar y radio, dydy o ddim wedi newid gormod trwy ei brofiadau ymhlith y pobl a bronnau ffug yn y ty. Dwi'n gobeithio mae ganddo fo asiant da sy'n mynd i edrych ar ei ol o wrth i'r cyfryngau yn trio gwneud arian allan ohono fo, ac fydd o'n 'cyflawni addewid ei enw' fel petai... amser a ddengys.
Dwi'n edrych ymlaen at ei glywed o'n siarad ar raglen jonsi.

blog clywedig

Ychydig o eiriau am y penwythnos...


powered by ODEO

22.8.06

cloeriau (neu 'cypyrddau cloi')

Dwi wedi bod wrthi y wythnos 'ma yn adeiladu canoedd o gloeriau mewn stafelloedd newid clwb golff lleol. Mae'n y fath o waith dwi'n gwneud o bryd i'w gilydd, ac a dweud y gwir mae'n talu yn lot well nag unrhywun job arall dwi'n gwneud (tydi hynny ddim yn dweud lot!), ond ni faswn i'n hoffi eu gwneud nhw trwy'r amser.

Mae gweithio mewn clybiau golff yn gallu bod dipyn o hwyl, yn enwedig gan bod nhw'n llawn o reolau dwp. Fel rhywun sy'n gweithio yn y lle does dim rhaid iddyn ni ddilyn y rheolau wrth cwrs, ac er bod hi'n eitha plentynaidd falle dwi'n mwynhau crwydro yn araf o gwmpas y lolfa yn edrych yn ofnadwy yn anhrefnus (fel arfer) yn gwisgo jins, crys-t a 'threiners'. Yn ol arwydd yn y maes parcio nad ydy pobl yn gallu newid eu sgidiau yna... pam?

Mae'e aelodau wedi dechrau yn barod dod i mewn i'r stafelloedd newid (ar gau)er mwyn sbio ar y waith sy'n mynd ymlaen yna, ac mae gan bron pob un ohonyn barn wahanol am y cloeriau newydd, "Mae nhw yn lot llai na'r hen locers" (mae nhw yn fwy), neu "Mae 'na lai ohonyn nhw nag o'r blaen" (mae 'na fwy). Dwi'n jysd cadw fy mhen i lawr gan bod nhw yn mynd reit ar fy nherfau yn y pendraw, ac does 'na ddim modd o blesio pawb.

21.8.06

neges hanner y nos...

diolch am ymateb... ymddiheuriadau dros y 'crwydro clywedol' 'ma..


powered by ODEO

Send Me A Message

20.8.06

awdioflog 'odeo'


powered by ODEO

Fasai'n braf cael clywed unrhywbeth yn ol er mwyn siecio bod popeth yn iawn...


Send Me A Message

18.8.06

Glyn

Dim ond neges byr i ddweud.. Parch mawr i'r hogyn o Flaenau Glyn Wise, seren ydy o. Cafodd o ei foment mawr a chymerodd. Mewn canol y fwrlwm a chyffro o ddod allan o dy y brawd mawr, dyna Glyn yn dweud ei ddweud am ei iaith a'i ddiwylliant, hyd yn oed Davina yn siarad Cymraeg yn y pendraw. Pob lwc iddo fo..

12.8.06

blogs rhyw....

Tra ddarllen y 'Gaurdian' dydd gwener tynnodd penawd y G2 fy sylw yn syth... 'Revealed! Britains best selling sex blogger'. Wel wrth cwrs mi es i'n syth at y tudalen perthnasol i ddarllen mwy, ac wedyn yn syth at www.girlwithaonetrackmind.blogspot.com

A dweud y gwir teimlais i fel atal blogio yn syth....naddo, dim i wneud hynny!... ond gan bod y blog yma yn mor ffycin diflas. Wrth cwrs, taswn i ddechrau sgwennu blog 'rhyw', mi fasai hynny yn eitha diflas hefyd, yn cymharu i'r 'ferch efo'r meddwl un trac', chwarae teg iddi hi :) ond oes 'na ffasiwn peth a 'blog rhyw Cymraeg' tybed..

3.8.06

gwyliau

Dwi ddim yn mynd i gael cyfle i flogio yma am sbel bach ar ol yfory. Dyni'n mynd i ffwrdd ar ein gwyliau i 'Gogleddhymberdir'(Northhumberland. Dyni wedi aros yn yr un llety o'r blaen, sef apartment pum seren eitha moethus (wel mae'n newid o adre 'does!) mewn hen felin reit ar yr arfordir yn agos at Lindesfarne.

Felly dalia ati, beth bynnag bod chi'n licio gwneud, ac mwynheua'r eisteddfod os ti am fynd..

28.7.06

Y Gweithdy Cymraeg

25.7.06

Golwg

Dwi newydd mynd ati i danysgrifio i'r cylchgrawn wythnosol 'Golwg'. Fel rhywun sy'n darllen y peth ambell waith (pan dwi'n digwydd bod mewn Tescos Yr Wyddgrug fel arfer, felly dim yn aml iawn), o'n i'n meddwl bod cael rhywbeth i ddarllen, sy'n glanio ar mat y drws pob wythnos, yn gynhorthwyol ar rhan fy Nghymraeg. Dros yr haf mae gen i lai o gyfleoedd i fynd i'r sesiynau sgwrs a dweud y gwir, ac er o'n i'n darllen cryn dipyn o Gymraeg ar y we, dwi'n ffeindio darllen ar y sgrin gwaith galed weithiau. Ar rhan darllen llyfrau, dwi'n eu ffeindio nhw'n eitha galed i gael ynddyn nhw fel petai, felly fydd Golwg jysd y peth gobeithio.

23.7.06

fy mhost olaf am y golff....yn wirWel mae popeth wedi dod i ben wedi wythnos o syrcws y golff. Mae'n noson perffaith ar rhan y tywydd efo machlud braf, ac mae tafarndai Hoylake yn llond dop o yfwyr, bywiog a meddwi. Mi aeth fy merch a fi lawr i'r cwrs tua hanner y dydd i weld digwyddiadau y dydd datblygu wrth i'r athrylith o golff Tiger Woods ennill y dydd heb siglo unwaith ar y taith. Dim ond ar ddiwedd ei rownd wnaethon ni dechrau deall pa mor bwysig oedd y peth iddo fo, sef y cystadleuaeth cyntaf mae o wedi ennill ers i farwolaeth ei Dad. Doedd o ddim wedi dangos unrhyw fath o deimladau i'r cyhoedd dros yr wythnos cyn torri lawr mewn breichiau ei gadi a'i wraig ar ol suddo ei 'bwt' olaf ar y deunawfed gwyrdd. Mae hi wedi bod pencampwriaeth a wythnos cofiadwy.Woods ar ben ei hun mewn canol y dorf

22.7.06

Sesiwn Fawr

Dwi'n edrych ymlaen at weld uchafbwyntiau 'Sesh Fawr' ar S4C y heno 'ma, a dweud y gwir wnes i anghofio neithiwr. Mae gen i atgofion da o'r wyl bach yma, ar ol iddyn ni baglu drosti tra aros jyst tu allan i Ddolgellau tua pump flynedd yn ol. Pryd hynny roedd y digwyddiad yn rhad ac am ddim a chafodd y prif llwyfan ei codi yn y sgwar, ond dwi'n jyst cofio awyrgylch gwych y lle. Pryd hynny o'n i ddim wedi mynd ati i ddysgu'r iaith 'ma o ddifri chwaith, ond wnath y profiad o fod ymhlith cymaint o bobl ifanc Cymraeg eu hiaith y penwythnos yna argraff arwyddocaol arni fi.

21.7.06

Rhuodd y Teigr..

Dyma Tiger yn gadael y cwrs yn cael ei holi gan y cyfryngau. Dim ond eiliadau ar ol i mi dynnu y llun yma mi wibiodd cwpl o fechgyn hebio i'r dynion diogelwch er mwyn gofyn am lofnod Woods oedd yn dringo ar fwrdd bwgi golff. Mewn fflach mi gafodd y bechgyn ei gwthio o'r neilltu wrth i un o'r 'bownswyr' yn gweiddi 'GO, GO,' wrth gyrwr y cerbyd bach trydanol. Nad ydy 'getaway' yn edrych mor gyffrous mewn bwgi golff efo cyflymder uchaf o 10mph a dweud y gwir....O dan awyr las perffaith yr haf, mi lwyddodd Woods i ddofi'r lincs crasboeth unwaith eto, gan cynnwys 'eryr' roedd pawb bron yn methu credu. Doedd ganddo fo ddim golwg o'r gwyrdd wrth iddo fo taro ei ail ergyd ar y twll 'par' 5, ond wrth iddo fo clywed swn y galeri yn rhuo, mi drodd ei wyneb i we^n enfawr. Doedd neb yn edrych yn debyg o herio sgor Tiger nes i Els dechrau taro 'birdies' yn gyson, yn gorffen ei rownd dim ond un ergyd yn waeth nag Woods, felly mae gynnon ni penwythnos ardderchog o golff i ddod.

20.7.06

y seddi rhad

Woods a Faldo yn sefyll mewn canol y dorf ar yr ail 'tee',

O'n i'n eistedd yn 'seddi rhad' yr Open unwaith eto heddiw, hynny yw sbio dros ffensiau y lincs. Diwrnod cyntaf y cystadleuaeth go iawn oedd hi heddiw, felly mi gafodd llwythi o bobl yr un syniad, ond er hynny, roedd hi'n posib cael weld cipolwg bach o Tiger a Faldo, prif atyniad y rownd. Dwi wedi clywed trwy 'ffynhonellau debyniol' bod Tiger yn aros dros y ffin yn lle Michael Owen (sef ei stad ger Sychdyn rhwng Queensferry a'r Wyddgrug), sy'n gwneud synnwyr mewn ffordd, achos dim ond taith o ddeuddeg milltir 'fel yr hed y fran' ydy hi. Yn wir neu beidio, mae ei hofrenydd o'n glanio pob dydd ar y 'helipad dros dro' wrth ymyl i'r cwrs.


Sbio trwy'r ffens ar Tiger

Dwi'n ystyried talu dros mynd yfyory neu dydd sadwrn, ond mae gen i ffrind sy'n trio cael gafael ar ba^r o docynnau yn rhad ac am ddim, gan bod ei frawd yng nghyfraith wedi cael llond llaw o docynnau 'corporate hospitality' trwy ei gwmni. A dweud y gwir dwi wedi clywed yr un peth o'r blaen, felly 'seeing is believing' (oes 'na dwediad Cymraeg sy'n golygu'r un peth?).

19.7.06

diwrnod ymarfer olaf


Vijay Singh yn ymarfer ar y pedwaredd gwyrdd y bore 'ma


Golffwyr dwi ddim yn nabod...

Dwi ddim yn genfigenus o'r rheiny wnath talu £25 er mwyn gwylio'r diwrnod olaf o ymarfer lawr ar lincs crasboeth 'Hoylake' heddiw, does dim llawer o gysgod ar gael o gwmpas y cwrs i'r torfeydd mi wnes i weld teithio lawr yna o'r bysiau a threnau. Mi fasai'r gwres uchel (sy'n debyg o dorri cofnodi erbyn diwedd y dydd) yn gwneud y profiad un eitha anghforddus 'swn i wedi meddwl. Ta waeth, mi wnes i dynnu ychydig o luniau trwy ffens y cwrs ar y ffordd i'r gweithdy y bore 'ma, lle dwedodd plismon debyg bod yn cerdded heibio: 'These are the cheap seats are they'!
Yn ol pob son mae ychydig o wynebau 'enwog' wedi bod yn y dref dros y wythnos, gan cynnwys Michael Douglas, Catherine Zeta Jones, George Clooney (a chafodd peint yn y 'Ship' nos lun!)a Robbie Williams, heb son am y tywysog 'Andy'. Mae lot o bobl wedi bod yn crwydro dafarndai y pentref er mwyn cael cipolwg o wynebau cyfarwydd eraill, falle fydd hyd yn oed Elvis yma....
Mae rhagolwg y tywydd am wedill yr wythnos yn son am fellt a tharannau dros nos (a thymeryddau ychydig yn is diolch byth) ond dim lot o wynt, sy'n debyg o siomi y 'Royal Lerpwl' yn arw. Mae'r 'Tiger' yn son yn barod am dorri ei record ei hun gan bod y cwrs yn eitha hawdd, ond gawn ni weld...

17.7.06

Diwrnod ymarfer cyntaf yr 'Open'Mi gerddon ni lawr y lon i gwrs golff Hoylake ddoe er mwyn cael flas o'r holl ffwdan mae nhw'n alw 'The Open Championship'. Dim ond pump punt yr oedd hi ddoe am ddiwrnod ar y cwrs, felly roedd 'na ychydig o filoedd o bobl yn crwydro y lincs yn gwylio chwaraewyr fel Tiger Woods a Faldo yn mynd o'i gwmpas. Roedd 'na awyrgylch yn llac iawn ddoe ac mi wnaethon ni mwynhau jysd eistedd yn yr heulwen. Prin iawn wnath y golff tynnu ein sylw ni a dweud y gwir, ond mae'r hen gwrs yn edrych llawer galetach na faswn i wedi dychmygu, dwi'n edrych ymlaen at weld y peth ar y BBC nes ymlaen yn y wythnos rwan.Moel Famau yn y pellterYnys HilbreBraf cael weld y ddraig goch yn chwifio ywchben...

14.7.06

Rownd golff y Tywysog...

Efo'r 'Open' ar fin dechrau, mi ddaeth y tywosog Andy (Llwydd y Clwb) draw i'r cwrs yn Hoylake heddiw er mwyn cael rownd slei ar y lincs cyn i'r cystadleuaeth. Digwydd bod roedd fy ffrind yn gweithio yn y 'stafell fwrdd' wrth i Andy 'tio ffwrdd', ond wps, aeth o'n syth i'r ryff efo pawb yn gwylio yn y bar... Yn ol pob son mae'r hen gwrs yn andros o anodd, yn enwedig ar ol cael ei gosod ar gyfer yr Open. Dwi'n bwriadu mynd dydd Sul yma (y ddiwrnod ymarfer cyntaf) am £5, jysd er mwyn cael cip ar y cwrs, a'r pentre o bebyll sy' wedi tyfu o'i gwmpas. Mae'r cost yn codi yn aruthrol o ddydd llun ymlaen (£25), ac wedyn £50 ar dyddiau y cystadleuaeth ei hun. Mae'n well gen i weld ambell awr ar y teledu na talu cymaint a hynny.

8.7.06

'Improve your Welsh'

Mi ges i anrheg bach oddi wrth ffrind sy wedi weld y peth mewn siop elusen Oxfam heddiw. Yr unig problem ydy sgen i ddim chwaraewr LP's rwan, felly fydd rhaid i mi mynd a'r hen 'vinyl' i ty fy Mam er mwyn ei wrando. Mae'n anhygoel pa mor hen ffasiwn mai LP's yn edrych erbyn hyn, a dweud y gwir doedd fy merch naw oed ddim wedi weld y ffasiwn peth o'r blaen.

Yn ol y clawr, gafodd y LP ei cynhyrchu gan y BBC yn 1967 i fynd efo cyfres o wersi ar y BBC Welsh Home Service, felly dyni'n mynd yn ol i'r dyddiau cyn BBC Wales neu BBC Cymru dwi'n meddwl. Wedi bron 40 flynedd roedd pris Oxfam bron yn union yr un pris a'r pris ar y clawr, sef £1 ! Dwi'n edrych ymlaen...

29.6.06

Pethau'n symud efo'r Byd unwaith eto...

Mae'n teimlo fel blynyddoedd ers i mi ymuno a'r clwb cefnogwyr 'Y Byd', ond wnes i dderbyn e-cylchlythyr cardanhaol wythnos neu ddau yn ol, yn son am y ffaith bod nhw wedi rhoi hysbysebau yn y wasg er mwyn llenwi saith o swyddi efo'r papur dyddiol Cymraeg cyntaf. Mae nhw'n gobeithio ei lansio y papur yn y gwanwyn '07, ond mae dyddiadau wedi dod ac yn mynd o'r blaen, felly well iddyn ni peidio dal ein anadlau!

28.6.06

Stori Fer

Dwi newydd dod o hyd y stori fer yma, mi sgwennais ar gyfer cystadleuaeth yr Academi i ddysgwyr llynedd. Wel mi fethais i ennill unrhywfath o wobr amdanhi yn y pendraw (nid hyd yn oed llwy bren..), felly waeth i mi postio'r peth fan hyn. Erbyn hyn mae'n edrych eitha gwan i mi, ond dyni'n dysgu trwy'r amser...

Tu hwnt i'r Bont

Tynheuais fy nghafael ar yr olwyn wrth i mi deimlo'r gwyntoedd cryfion yn siglo'r cerbyd. Baswn i wedi rhyfeddu ar wifrau a choncrit y bont grog efallai, ond ar y noson wael yna arhosais fy llygaid ar y lon yn unig. Hanner munud yn ddiweddarach roeddwn i wedi cyrraedd lloches y lannau. Dilynais y llinell gwlyb oren rhwng y ffatrioedd a phentrefi ar hyd yr arfordir. Nid oedd y creithiau diwydiannol mor amlwg o adre, ond roedd ochr arall yr aber bron yn lle diarth i mi.

Heb cyfeiriadau da, mi faswn i ddim wedi dod o hyd y lle o gwbl. Doedd dim arwydd lliwgar neu oleuadau llachar o'r math arferol, dim ond enw wedi ei gerfio yn sobwr mewn gwyneb llwyd y wal. Petrusais o flaen y drws culagored am eiliad, fy nhy mewn yn corddi. Anadlais yn ddwfn a'i wthio yn bendant.

Trodd dim ond cwpl o bennau wrth i mi camu tu mewn. Roedd hi'n dafarn bychan. Eisteddodd rhai hanner dwsin o yfwyr wrth amrywiaeth o fyrddau bach, tra safodd cwpl eraill wrth y bar. Trwy drws isel i'r dde mi allwn i weld cornel o fwrdd pwl. Mewn cornel y 'lolfa' darlledodd teledu enfawr rhyw opera sebon Saesneg heb tynnu llawer o sylw. Cerddais i at y bar. Edrychodd y perchennog i fyny o'i bapur a nodiodd ei ben.
"Half a bitter please" meddai fi, cyn gofyn yn betrusgar, "Am I in the right place for the 'Welsh Club'?"
"Through there mate" meddai fo, yn cyfeirio ei lygaid tuag at y drws isel. Teimlais i gymysg o ryddhad a nerfusrwydd. Talais i'r 'landlord' a chodais fy nhiod cyn cerdded trwy'r drws.


Eisteddodd yn dawel chwech neu saith o bobl o gwmpas bwrdd pwl. Sylwodd un ohonyn ar fi'n sefyll wrth y drws,
"Y Clwb Cymraeg?" holais i'n obeithiol.
Gwenodd o'n yn groesawus cyn gyflwyno ei hun mewn Cymraeg gofalus. Tynnais i stol at cornel gwag y bwrdd ac eisteddais i lawr. Wedi eiliad neu ddau o ddistawrwydd lletchwith, mi holodd un o'r lleill "Have you come far?" cyn ychwanegu tra chwerthin "I've no idea how you say that in Welsh!".

Roeddwn i wedi dod yn bell. Nid mor bell ar hyd y lon mewn gwirionydd, ond sylweddolais y noson yna pa mor bell roeddwn i wedi dod yn fy menter yn y Gymraeg.

Cyrhaeddodd trefnydd y clwb cyn bo hir, a dechreuodd noswaith o sgwrs a dysgu anffurfiol. Wedi ddwy flynydd o astudio ar ben fy hun, ac o flaen sgrin y cyfrifiadur, roeddwn i'n cael cyfle i gyfarfod a rhannu tipyn o hwyl efo dysgwyr eraill.
Basai hi wedi bod yn haws o lawer i aros yn y ty ar y noson yna, ond mewn lleoliad mor annhebygol, mi ddechreuais i weld gwerth yr ymdrych i gyd.

Erbyn i mi gadael roedd y storm wedi mynd heibio. Ymddangosodd strwythyr anhygoel y bont wedi ei oleuo yn glir yn y pellter. O'r diwedd roeddwn i wedi cael cipolwg tu hwnt i'r bont.

26.6.06

Gwyl y Bwbachod

Mae 'Gwyl y Bwbachod' Thornton Hough (scarecrow festival) yn digwydd dros y wythnos yma, a dros ychydig o flynyddoedd erbyn hyn, mae'r wyl wedi bod yn llwyddianus dros ben. Mi wnath fy merch a'i ffrindiau mwynhau dilyn helfa trysor rownd yr hen 'pentref ystad' ac yn sbio ar y bwbachod creadigol o'u gwmpas. Eleni mae llawer iawn o'r bwbachod wedi cael eu ysbrydoli gan digwyddiadau yn y byd peldroed wrth cwrs, efo hanes troed Rooney yn bod y pwnc ffefryn 'swn i'n dweud. Mi cawsom ni cipolwg bach ar gwrs yr 'Open' sydd bron yn barod erbyn hyn ar gyfer dechreuad y pencampwriaeth.Mi wnath Wayne a Coleen mwynhau'r digwyddiadau...Does dim hwyl heb y Frenin 'does..Mae'n debyg caiff Sandy Lyle ei stwffio yn yr 'Open' go iawn hefyd..

25.6.06

Mi gafodd y dafarnwr hunllef......

Mae rhaid i fi ymddiheuro os mai'r blog yma yn dechrau cael golwg o 'flog peldroed' arni hi, ond mae'n well i flogio am rhywbeth na dim byd 'tydi?

Yn ol yr ystadegau, mi rhodd dafarnwr y gem rhwng Portiwgal a'r Iseldiroedd un ar hugain o gerdiau melyn allan neithiwr, felly cerdyn melyn ar gyfer bron pob un o'r 26 'foul' yn y gem! Ystadeg warthus ydy hyn, a'r canlyniad (sef gem naw yn erbyn naw) oedd tystoliaeth i'r ffaith mi gollodd o reolaith dros y gem yn gynnar iawn yn ystod y nos. Mi ddechreuodd y gem yn addawol iawn efo'r dau tim yn edrych safon uwch na'r tim s'yn eu disgwyl amdanyn nhw yn y gemau'r wyth olaf. Ond siwr o fod mi drodd pryderon Lloegr i chwerthin, wrth i Portiwgal cael eu gwanhau gan anaf difrifol i Ronaldo, a cherdiau coch i'r eraill. Ddylai Figo wedi gweld coch hefyd, tasai'r dafarnwr wedi ei weld o'n taro ei ben yn erbyn un o'r 'Iseldirwyr', gawn ni weld os oes digon o ddewrder gan FIFA i weithredu ar y lluniau teledu sydd ar gael.

Mae gan Loegr siawns go iawn rwan i guro Portiwgal 'hanner cryfder' er mwyn ennill lle yn y 'semis', a chyfarfod efo'r Ronaldo 'mawr'a'i griw!

Lloegr 1 Ecuador 0...

Wel wnath Lloegr ennill yn y diwedd, ond yn fy mharn i heb ein argyhoeddi ni am eu gallu i fynd ymlaen i guro enillwyr y gem rhwng Portiwgal a'r Iseldiroedd. Dwi'n ffansio Holand i fynd trwyddi fy hun, ond mi fydd naill ai un neu'r llall prawf llawer galetach nag Ecuador. Dwi wedi mwynhau bron pob un o'r gemau hyd yn hyn, gobeithio yn wir fydd y safo'n o'r peldroed yn parhau i'n adlonni ni fel y mae hi erbyn hyn :)

rhagor am beldroed...

Wel dwi newydd eistedd lawr er mwyn gwilio efo diddordeb gem Lloegr Ecwador. Dwn i ddim be i ddisgwyl, ac er dwi ddim yn cefnogi Lloegr, 'swn i'n licio eu weld nhw yn cyfarfod Brasil yn y rownd cyn-derfynol mewn ffordd. Ar y llaw arall dwi wedi cael llond bol o'r holl 'chwifio baneri' sy wedi bod rhan o'n bywydau ni dros y mis diwetha, gawn ni weld....

24.6.06

Mae gan rhai pobl arian i daflu i ffwrdd...

Mi ddigwyddodd digwyddiad rhyfeddol yn Aber dydd llun wrth i ddyn taflu tua £5000 yn yr awyr ger groesfan yn y dre. Wedyn mi ddigwyddodd digwyddiad rhyfeddach o lawer wrth i bobl y dre dychweled y rhan mwya o'r pres i'r heddlu..! Galla i ddim ddychmygu yr un fath o beth yn digwydd yn Lerpwl (neu'r mwyafrif o lefydd eraill am hynny), ond falle dwi'n bod rhy wawdlyd?

20.6.06

Heulwen ar Dreffynon

Un o'r pethau gorau am fwy ar lan y mor ydy'r golygfeydd, sy'n newid yn gyson. Tynnais i'r llun yma efo fy ffon ar y ffordd i waith ddoe, pan sbiais i'r heulwen yn disgleirio ar Dreffynon ochr arall yr afon.


16.6.06

titwod


Rhaid i mi cyfadde mod i'n dyfalu lluosog y gair titw yma, ond erbyn iddyn ni gosod y cibyn neu 'husk' 'ma yn yr ardd ar y llinell dillad dyni wedi weld pob math o ditw (neu 'yswidw') yn bwyda arno. Dwn i ddim fawr am adar o gwbl a deud y gwir, ond yn ol fy Nhad sy'n dipyn o 'adarwr', dyni wedi weld 'yswidw mawr', 'yswidw penddu' a 'titw tomos las' fel yr un yn y llun yma. Dwi'n wrth fy mod efo enw arall wnes i ddarganfod i'r 'tomos las, sef 'glas bach y wal', sy'n enw mor ddisgrifiadol.
Yr unig adar eraill sy'n ymwelwyr cyson i'r ardd ydy 'adar du', 'colomenod wyllt', ac ambell 'adar y to'(sparrow) sy'n bellach go brin ym Mhraydain credwch neu beidio.

Byd bach..

Mi es i draw i gyfarfod 'bach' pwyllgor y dysgwyr nos iau. Mi gafodd ei chynnal yn yr un tafarn lle dwi'n mynd am sesiwn sgwrs fel arfer, felly doedd dim esgus i beidio mynd! Wedi dweud hynny mi wnes i fwynhau y profiad o bod ymhlith criw golew o siaradwyr Cymraeg. Wedi'r cyfarfod o'n i'n siarad efo boi reit glen o ardal Yr Wyddgrug sy'n dod o Lerpwl yn wreiddiol, ond ni faswn i wedi sylweddoli dysgwr (neu sgowser) oedd o heb o'n crybwyll y ffaith i fi. Trwy cyd-digwyddiad mae o'n nabod fy nhgyfnither o Ddinbych ac mae ei chwaer yn gweithio mewn llyfrgell jysd lawr y lon o fan hyn yng Nhgilgwri. Un o'r lleill yn y cyfarfod wedi bod yn y rownd terfynol o 'Ddysgwr y Flwyddyn' yn 2001, felly roedd hi'n gallu dweud ychydig am ei phrofiadau yn ystod dydd y gwobryo, un o'r pethau sydd dan sylw yn y cyfarfod.

Cyd-digwyddiad bach eraill.. o'n i draw yn IKEA yn Warrington dydd mercher ac welais i Rhian (oedd yn arfer gweithio efo Menter Iaith) a'i chwaer. Peth rhyfeddol i fod mewn canol IKEA yn sgwrsio yn y Gymraeg efo nhw, ac dim ond munud neu ddwy ar ol i mi clywed teulu arall yn siarad yr iaith. Byd bach tydi..

13.6.06

Dwi ddim wedi cael fawr o egni er mwyn sgwennu y wythnos yma. Rhwng gwilio ambell gem Cwpan y Byd (dwi'n disgwyl fy 'Siart Ar y Marc' o hyd), peintio'r ystafell gwely a gweithio dwi wedi teimlo blino yn rhacs yn y tywydd poeth. Siwr o fod fasai rhai pobl yn y byd yn chwerthin ar ein pennau yn son am 'dywydd boeth' fel y mae hi yma ym mhrydain, ond mae'r lleithder sy'n dod a'r haul yn tueddi o sugno dy egni tra wneud gwaith corfforol. Sdim syndod mai'r timau o wledydd poeth yn chwarae eu peldroed mewn dull wahanol iddyn 'ni'.

9.6.06

cwpan y byd

Wel wedi'r'heip' i gyd mae'r cystadleuaeth go iawn wedi dechrau a nid cawsom ni ein siomi. Mi wnath wyth gol yn y dwy gem cyntaf tanio cwpan y byd fel cystadleuaeth, a wnath llond boliau o gwrw tanio cefnogwyr Lloegr, wrth i gefnogwyr Yr Almaen dod ymuno a nhw i ddathlu eu buddugoliaeth. Gawn ni weld os fydd Paraguay yn eu tawelu, dim yn debyg mewn gwirionydd ond 'hen gem rhyfeddol' yw peldroed....

31.5.06

Owain a Rwni yn barod i gynrychioli Cymru...!

Pennod arall o Grandstand Cymraeg...

27.5.06

Noson Geraint Lovegreen

Roedd y noson lawr yng Nghlwb Criced Yr Wyddgrug yn dipyn o hwyl. Mi ges i sgwrs efo hogiau Menter Iaith a nifer o ddysgwyr hefyd, ac mi wnes i fwynhau cerddi a chaneuon GL.

Dwi wedi ychwanegu fideo bach i'r blog yma er mwyn rhoi blas o'i stwff i unrhywun sy' ddim yn ei nabod. Mi faswn i'n cymeradwyo ei lyfrau o gerddi i ddysgwyr gan bod nhw yn lot o hwyl i weithio trwyddi, hogyn reit glen ydy o hefyd.

Dwi wedi rhoi is-deitlau Cymraeg (falle mae 'na rai camgymeriadau) er mwyn helpu dysgwyr eraill dilyn hanes y can 'trychinebus' yma, efo cyfieithiad Saesneg yn isod:

(Gyda llaw, nid finnau oedd yn creu'r mwg a llenwodd y sgrin o bryd i'w gilydd!)I had a lonely childhood,
Full of sadness, full of pain,
An awful tragedy was my life.
I had no sisters,
My brother ran away,
My only friend in the world was shep the dog.

My mum choked on a chip sandwich,
When I was four years old,
leaving only dad and shep and me,
Dad broke his heart,
and died at the end of the month,
But then I discovered 'Country Music'

Country singing, there's nothing like it under the heavens,
Country singing, for putting this old world in its place,
Country singing, which makes all the sadness worthwhile,
Country singing, when I'll want to cry out loud,
Country singing, and tears surge(?) down my cheeks,
Country singing is the way to suffer in style.

Through my adolescent years I lived on my own,
without anyone but shep to ever share the pain,
But when I was eighteen, my only friend was shot,
He'd been running after lambs,
Anyway, I found a girlfriend and married her in the summer,
But she died just after in a car crash,
leaving me lonely without a friend in the world,
But everythings fine when I pick up my guitar.

Country singing...

And tonight on the railway,
I'm lying under the moon,
expecting the train will come within the hour,
But it's starting to get light, and theres still no sign of the train,
There's propably a delay in Penmaenmawr,
I get up and go home,
to my comfortable little cottage,
To open another bottle of Jim Bean,
And that's where I'm sitting, in the kitchen with my radio,
Just me, 'John ac Alun' and 'Doreen',

Country singing...

('John ac Alun' a Doreen ydy ser y byd 'Canu Gwlad Cymraeg' os ti ddim yn eu nabod
nhw)

ymddiheuriadau dros y cyfiethu gwael..


Ymddiheuriadau dros y cyfiethiad gwael!

25.5.06

fideoflog amser cinio...

Tipyn o sgwrs am noson i ddysgwyr efo Geraint Lovegreen sy'n cael ei chynnal yng Nghlwb Criced Yr Wyddgrug nos wener 26ed Mai 7.30, croeso i bawb..


17.5.06

'Grandstand' Cymraeg

Falle dwi wedi mynd rhy bell yma...


12.5.06

fideoflog(?) newydd

ges i ddipyn o hwyl a llawer o rwystrau yn ceisio gwneud y ffilm bach hyn ar 'windows moviemaker'. Dwi wedi blino yn rhacs rwan...


11.5.06

cyfarfod

dwi ddim yn ffan mawr o gyfarfodydd pwyllgor, ond rhywbeth hanfodol ar rhan drefnu pethau ydyn nhw weithiau siwr o fod. Felly dyna fi'n eistedd mewn stafell dosbarth yn Ysgol Maes Garmon neithiwr yn meddwl rhywbeth fel 'be' ar wyneb y ddaear ydwi'n dod yma'... Roedd 'na griw golew o bobl yna chwarae teg, rhai hugain neu fwy 'swn i'n dyfalu, ac ychydig o ymddiheuriadau hefyd.

Mi gafodd lleoliad 'noson dysgwr y flwyddyn' cryn dipyn o drafod, ond o'n i ddim yn gwybod y rhan mwyaf o'r gwesteion dan sylw felly o'n i cymaint o ddefnydd a^ thebot siocled.. Mae nhw'n chwilio am gwesty (neu stafell digwyddiad) sy'n gallu ymdopi a chant a hanner yn eistedd lawr am bryd o fwyd. Mae 'na rhestr byr o dair sy'n cael eu ystyried o ddifri cyn i'r cyfarfod nesa. Ar ol cwpl o faterion eraill mi ddoth 'rhaglen pabell y dysgwyr' i frig yr agenda sydd yn trafod o'n i'n meddwl allwn i gyfrannu ati hi. Dwi'n falch o ddweud mi wnes i gwpl o cyfranniadau felly roedd pwynt i fi bod yna! Y tro nesa dwi'n gobeithio cyfrannu mwy, mae pawb yn mynd i fod yn meddwl am awgrymiadau i'r rhaglen dros yr haf. Mae gen i gwpl o bethau yn fy meddwl yn barod, ac mi rodd swyddog yr Eisteddfod copiau o'r pump rhaglenni diwetharaf iddyn ni i roi flas o'r math o ddigwyddiadau sy' wedi digwydd er mwyn croesawi a diddori dysgwyr.

A dweud y gwir o'n i jyst yn hapus mi wnes i ddeall digon o'r cyfarfod i gael dweud rhywbeth. Dwy flynedd yn ol 'swn i erioed wedi dychmygu bod mewn cyfarfod cyfrwng Cymraeg heb son am gyfrannu.

8.5.06

yn y gwaith...

mi wnes i'r fideo bach yma dros diod yn y gweithdy y p'nawn yma.....

3.5.06

mae'n gweithio...!

wel fyc fi.. ges i syndod mawr, sioc hyd yn oed i weld y fideoflog ymlaen ar y sgrin.
Dwi'n cashau weld fy hun mewn unrhyw fath o ddelwedd a dweud y gwir (yn enwedig un sy'n symud) ond falle y tro nesa fydd gen i rhywbeth diddorol i saethu neu i ddweud o leiaf.

arbrofi efo fideoflogio....

disgwyl pecyn

Mi ges i e-bost ddoe i ddweud bod y camera yn cael ei 'dylifro' heddiw. Mae fy ngwraig yn gweithio heddiw felly rhaid i mi aros adre er mwyn ei dderbyn, rhag ofn mae 'na angen llofnod am y peth. Weithiau mae gyrrwyr yn fodlon gadael pecynau yn y 'porch' dan glo fel petai ond mae'n 'cyfraith sod' y tro yma taswn i ddim yma mi fasai'r gyrrwr yn dychweled a^'r peth i Warrington neu rhywle uffernol fel hynny. Sdim ots achos mae gen i lwyth o cynllunio 'cad' a gwaith papur i wneud, ond mae gen i lawer o stwff i wneud yn y gweithdy hefyd. Ar rhan y gwaith, dwi'n tueddi o feddwl mewn wythnosau, felly pan mae gynnon ni penwythnos gwyl y banc dwi'n dal i drio wneud wythnos werth o waith mewn pedwar diwrnod. Erbyn dydd iau fydda i wedi sylweddoli rhywbeth amhosib ydy hi siwr o fod, yn enwedig efo hanner ddiwrnod o waith papur!

Well i mi dychweled i'r gwaith rwan tra chadw 'fy nhglust allan' (mae 'na ddwediad Cymraeg dros hyn siwr o fod...?) am noc ar y drws. Os dwi'n gallu gweithio allan cyfarwyddiadau y camera mewn amser, falle fydd y flog newydd efo fideo.. pwy a wir.

1.5.06

Gwyl y banc
Wel mae'n gwyl y banc heddiw ond mi wnaethon ni ddefro i weld diwrnod ofnadwy o frwnt efo gwyntoedd cryfion a chawodydd drwm. Ar ol i mi gweithio trwy dydd sadwrn er mwyn gorffen y patio newydd sdim peryg iddyn ni baratoi barbiciw bach heddiw i ddathlu y gwaith yn dod i'w ben. Trueni ond dyna ni, fydd 'na ddigon o gyfleuoedd dros yr haf gobeithio!Beth sy'n trueni go iawn ydy'r ffaith bod 'na ffair 'May Day' yn cael ei chynnal yn lleol heddiw

30.4.06

Amgueddfa'r Byd Lerpwl

Mi aethon ni dros y dwr i Lerpwl heddiw er mwyn ymweled yr amgueddfa. Y dyddiau yma mae prif amgueddfa'r dinas yn cael ei alw 'Liverpool World Museum' er mwyn wahanu'r peth o'r 'Maritime Museum' a'r 'Museum of Liverpool Life' sy'n canolpwyntio ar bethau ynglyn a'r ardal (mae hyn yn amlwg mewn gwirionydd 'tydi!). Dyni ddim wedi bod yna ers i'r lle gafodd ei adnewyddu dros y cwpl o flynyddoedd diwetha, ac a dweud y gwir roedd hi'n edrych braidd yn flinedig. Mae'r wahaniaith yn ffantastic wrth i chi mynd i mewn trwy'r mynedfa newydd i'r 'atrium' sy'n rhoi canol a chalon i'r adeilad (yr un drws nesa i'r amgueddfa gwreiddiol) roedd yn gynt rhan o'r hen 'Liverpool Poly' (Prifysgol John Moores erbyn hyn). Mi welom ni dim ond y 'Bug house', yr 'acweriwm' ac y siop wrth cwrs yn y cwpl o oriau sydd gynnon ni yna, ond heb os fydden ni yn ol dros y gwyliau ysgol nesa, mae 'na llwythi i weld a phopeth am ddim hefyd!

Ges i syndod braf wrth sbio ar wefan amgueddfeydd Lerpwl i weld y Gymraeg fel un or dewisiadau.

Llestair

Dwi wedi cael fy llesteirio'r wythnos 'ma wrth drio prynu camera digidol newydd oddi wrth y we.
Dwi'n prynu llwyth o bethau ar lein, ac wastad wedi cael gwasanaeth da oddi wrth yr amrywiaeth o gwmniau dwi wedi eu delio efo nhw. Felly pan wnes i benderfynu ar ba camera o'n i eisiau prynu mi wnes i'n syth ar y we er mwyn dod o hyd y pris gorau. Ar ol cryn dipyn o chwilio mi ffeindiais i bris rhai cant a hanner o bunoedd yn llai 'na'r RRP yn cael ei chynnig gan cwpl o gwmniau. Fel arfer mae'r cwmniau sy'n marchnata ar y we yn cael eu beirniadu efo system seren ar y gwefanau o'r fath 'prisgorau.com' felly dewisiais i'r un efo'r pedwar seren a hanner.

Dwi newydd darllen hyn yn ol, mae'n diflas dros ben mae'n ddrwg gen i...! felly i dorri stori hyr yn byr, dwi'n dal i fod heb camera ar ol rhyw deg diwrnod o aros. Mae nhw wedi rhoi y bai ar Canon ac wedi addo'r peth tua canol wythnos nesa, gawn ni weld.

Dwi'n awyddus i drio wneud ambell 'fideoflog' ar ol i mi weld y rhai wnath Chris Cope yn diweddar, felly dwi'n gobeithio cael yr offer i'w wneud cyn bo hir.

29.4.06

pwyllgor y dysgwyr

Cwpl o wythnosau yn ol, wnes i yrru e-bost at Swyddfa Eisteddfod Sir Fflint a'r Cyffiniau (sef steddfod 07) yn cynnig cymhorth ar rhan y dysgwyr (fel finnau). O'n i'n meddwl fel dysgwr sy' wedi dysgu o bell ar ben fy hun yn y rhan mwyaf mae gen i gyfraniad 'wahanol' i'w cynnig, wel falle ta waeth! Mi ges i ymateb yn syth chwarae teg, yn gofyn i mi i roi fy enw ar rhestr o bobl ar gyfer pwyllgor y dysgwyr ( y grwp sy'n trefnu gweithgareddau ym Mhapell y Dysgwyr - Maes D erbyn hyn dwi'n meddwl). Mi wnes i mynd ati i wneud hyn felly ddoe dyma fi'n derbyn gwahoddiad i gyfarfod cyntaf y pwyllgor ar ddegfed o Fai yn Ysgol Maes Garmon.

Bydd hyn yn her go iawn, wrth rheswm mae'r pwyllgor yn gweithio trwy cyfrwng y Cymraeg ond dwi'n edrych ymlaen at y sialens. Mae nhw yn gobeithio cael pwyllgor mawr efo llawer o syniadau yn dod drwyddi er mwyn gwneud 'Steddfod Sir (y) Fflint profiad da i ddysgwyr.

Wnes i ymweled a^ phabell y dysgwyr ym Meifod '04 ac ar y Faenol llynedd, felly dwi'n gwerthfawrogi y gwaith mi wnath pobl i groesawi dysgwyr yna. Yn enwedig mewn ardal cymharol di-Gymraeg fel Sir y fflint fydd 'na llwyth o 'ddysgwyr potensial' i gefnogi.

27.4.06

peint yn y Casell Rhuthun

Mi es i draw i'r Wyddgrug yr heno 'ma er mwyn cael peint a 'sesiwn sgwrs' efo'r criw arferol. O'n i'n teimlo blinedig iawn a dweud y gwir ac nad oedd fy Nhgymraeg yn llifo cystal a hynny. Mae hynny yn rhywbeth od 'tydi, weithiau dwi'n teimlo bron yn rhugl yn yr iaith 'ma, ond prydiau eraill dwi'n baglu dros pethau sylfaenol, yn enwedig pan dwi'n trio dweud stori neu rhywbeth sy'n debynnu ar cael llawer o wybodaeth allan yn gyflym. Sdim ots, 'na gafodd Rhufain ei hadeiladu mewn diwrnod' fel dwedodd unrhywun unwaith...

23.4.06

Tseina

Dwi newydd gwilio rhaglen yn y cyfres diddorol S4C 'China'. Mae'n rhywbeth da iddyn ni dwi'n meddwl cael gwybod mwy am y gwlad (gwledydd ?) yma sy'n chwarae rhan pwysig mewn ein bywydau ni. Mae'n bron amhosib erbyn hyn prynu unrhywbeth (yn enwedig yn y byd tecnoleg) sydd ddim wedi cael ei cynhyrchu yn Tseina. Dyni i gyd yn dibynnu yn llwyr, mae'n ymddangos ar 'wyrth economaidd' cawr y ddwyrain. Mae Tseina erbyn heddiw yn ceisio bwydo dwbl y nifer o bobl efo hanner y tir amaethyddol wrth i'r llywodraeth yn gwthio ymlaen efo datblygiadau diwyddiannol enfawr. Yn ol llais unig adran yr amgylchedd llywodraeth Tseina, mae 'na rhywbeth mawr o'i le. Dim ond 600 miliwn o bobl yw'r tir yma yn gallu cynnal yn parhaol, ond mae gan Tseina 1.3 biliwn erbyn heddiw. Yr ateb o ddefnyddio mwy a mwy o cemegolau yn lladd yr afonydd a'r llynoedd, ar ben y llygredd diwyddianol sy'n cael ei bwmpio ynddyn nhw yn barod. Mae 'na gost i bopeth, ac efo'r byd yma yn 'crebachu' pob dydd mae'n pwysig bod ni'n cael weld effaith ein 'consumerism' ar weddill y byd. Da iawn S4C

Gwaith...

Mae hi wedi bod wythnos andros o frysur yn y gwaith. O'n i'n gobeithio cael mwy o amser i ffwrdd yn ystod gwyliau'r ysgol ond roedd rhaid iddyn ni gorffen y job yma cyn y penwythnos. Ast o jobyn oedd hi mewn gwirionydd, yn trio gwneud yr estyniad i'r cwpyrddau fan'ma yn gyd-fynd a'r darn wreiddiol (y darn o le mae hi'n dechrau troi mi wnaethom ni) . Roedd popeth yn iawn ar ddiwedd a dydd, ac roedd y Grwp Capten 'pwy bynnag ydy o' CBE..... (be' arall fasech chi disgwyl, ond dyn ofnadwy o glen rhaid i mi ddweud), sef ysgrifenydd 'Clwb Golff Frehinol Lerpwl' yn wrth ei fodd efo'r gwaith. Mi driodd y cwmni o Fanceinion (a cynhyrchodd a ffitiodd y cypyrddau wreiddiol) i dwyllo'r Clwb yn go iawn dros yr estyniad yma a dweud y gwir, ond nad ydy'r Grwp Capten yn dwp o bell ffordd, felly mi ddoth y gwaith i gwmni lleol fy ffrind.

Dwi'n mwynhau cael mynd tu mewn clybiau fel hyn mewn 'jins' a ' treinwrs' efo fy ffon symudol yn canu trwy'r amser. Tasai aelodau y clwb neu eu ymwelwyr nhw yn ymddwyn fel hynny fasen nhw yn cael eu 'gofyn' i adael yn syth, fel y digwyddodd i ddatblygwr tai (bastad go iawn ac aelod blaenllaw clwb y ceidwadwyr drws nesa) yn ddiweddaraf! Braf iawn hefyd cael panaid neu ddau ar y balconi lle fydd 'Tiger' yn sefyll mewn cwpl o fisoedd yn chwifio'r hen 'jwg claret', wel falle..

15.4.06

swyddi ar gael


Mi ges i syndod tra gerdded trwy Manceinion y p'nawn 'ma i sbio hysbys dros swyddi yn penodol i siaradwyr Cymraeg mewn ffenest asiantaeth swyddi. Roedd 'na un hefyd yn gofyn am siaradwyr Gaeleg. Yn anffodus dwi ddim yn meddwl bod y cyflog yn mynd i dennu llwyth o ymgeiswyr...

13.4.06

ser-ddewin yn dysgu'r iaith...
Tasai'r llun 'ma newydd rhoi dipyn o sioc i chi, ymddiheuriadau, ond glywais i rhywbeth anhygoel neithiwr ar Wedi 7... Russell bach yn siarad Cymraeg! O'r gorau, 'swn i ddim yn dweud roedd o'n hollol rhugl 'to, ond chwarae teg roedd o'n ynganu'r geiriau riet dda. Dwi wedi clywed o yn son am fyw yn Eryri nifer o weithiau dros y flynyddoedd ond byth am ddysgu'r iaith. Yn ei ol, mae o wedi bod wrthi ar gwrs Wlpan efo tiwtor yn Aberystwyth. Rhywbeth arall anhygoel, yn ol ei dudalen ar wefan Equity, mae o'n siarad pob math o ieithoedd eraill yn barod gan cynnwys Gaeleg ac Affrikans.

Wrth cwrs mae'r gyfan gwbl yn y ser....

7.4.06

paratoadau'r 'open'

Mae 'na gryn dipyn o gyffro yn yr ardal yma ar hyn o bryd wrth i'r paratoadau ar gyfer y 'British Open' yn dechrau o ddifri. A dweud y gwir mi ddechreuodd pethau flynyddoedd yn ol, efo estyniadau i ty'r clwb a newidiadau i'r cwrs ei hun. Y tro diwetha mi ddaeth 'circus' yr 'agored' i Hoylake, o'n i'n dal i wisgo trowsus byr ac roedd y Beatles yn domineiddio'r byd pop. Dwi ddim yn cofio wrth cwrs, gan dim ond pump o'n i yn 1967

Mae'r 'open' wedi newid o lawer erbyn hyn, mae'r pencampwriaeth yn dod bellach efo erwau o bebyll 'corporate hospitality', chwaraewyr sy'n disgwyl cyflesterau pum seren a darlledwyr a gwasg o bedwar ban y byd. Dros y byd i gyd mae'r gem yn fwy nag erioed. Mae 'na lawer o bobl yn son am 'cashio' mewn ar y peth yn y dref 'ma, ond mewn gwirionydd beth yw'r synnwyr o agor busnes fel bwydy ar sail pencampwriaeth sy'n parhau llai na wythnos ac sydd ddim yn debyg o ddychweled tan 2014.

Y clecs lleol ydy bod Tiger Woods a'i griw wedi cymryd drosodd gwesty lleol yn gyfan gwbl dros wythnos yr 'open', ond dwi wedi clywed am ychydig o dai eraill bod o wedi bwcio, falle pwy a wir..

Fydd y cyffro i gyd yn dechrau mis gorfennaf

6.4.06

Wythnos wallgo

Dwi'm wedi sgwennu fawr o ddim y wythnos yma. Dechreuodd y wythnos efo newyddion drwg am wraig ffrind mawr i fi (ffrind hefyd) sy wedi bod yn yr ysbyty yn cael llawdriniaeth. Mae ei sist wedi troi allan i fod yn canser, ac mae rhaid iddi hi dechra chwech mis o 'gemo'. Dim ond merch cymharol ifanc ydy hi, dwi'n dal i fod mewn stad o sioc. Dwi'n cydweithio efo fy ffrind yn aml iawn (saer dodrefn arall) felly dwi'di bod yn trio gwneud tipyn bach mwy iddo fo y wythnos yma er mwyn ei helpu cael job allan cyn y Pasg os posib. Mae gen i cwpl o jobs dwi'n ceisio cwblhau cyn penwythnos y Pasg hefyd felly dwi'n weld wythnos wallgo arall ar y gweill, ond ar ddiwedd y dydd dim ond dodrefn ydy hi, rhaid ei gadw mewn perspectif......

2.4.06

P'nawn gwahanol yn y Cae Ras

Mi gawsom prynhawn gwahanol yn y Cae Ras wrth i John Toshack dod i Wrecsam er mwyn dadorchuddio y plac arbennig 'ma. Rhan o gyfres o blaciau ydy hi sy'n cael eu gosod mewn manau wahanol dros y Gogledd efo cysylltiadau ffilm. Er enghraifft mae 'na un ym Mwlch Llanberis sy'n dathlu'r faith gafodd 'Carry on up the Kaiber' ei saethu yna (dychi'n dysgu rhywbeth pob dydd!). Mi gawson ni syndod braf i weld argraff o golgeidwad Cymru 1906, sef L.R. Roose (cefnder fy Nhaid) ar y plac ei hun. Mae'n neis gweld y Gymraeg uwchben i'r Saesneg hefyd!

Ar ol dadorchuddiodd Tosh y plac, mi chwaraeodd criw o hogiau ifanc o ysgol lleol gem byr yn yr un dull a chafodd peldroed ei chwarae cant mlynedd yn ol, hynny yw llawer mwy corfforol ac efo bron pawb chwaraewyr yn rhedeg ar ol y pel trwy'r amser, dim 4-4-2 ac ati. Y canlyniad oedd 1-1 ond doedd dim ots amdanhi mewn gwirionydd. Derbyniodd yr hogiau i gyd tystysgrif gan rheolwr tim Cymru er mwyn dathlu y dydd.

Mae'r plac yn mynd i gael ei codi tu gefn i'r 'MFM Stand' ar Ffordd Yr Wyddgrug, felly fydd hi yna i nodi'r digwyddiad hanesyddol yma am flynyddoedd i ddod yn gobeithiol.

31.3.06

gorllanw y gwanwyn
Roedd teimlad o'r gwanwyn yn yr awyr heddiw o'r diwedd. Dros amser cinio es i lawr i'r prom i weld y gorllanw. Does dim llawer o ddyfodol tymor hir i'r maes parcio yn ystyried yr holl son am 'cynhysu byd eang' 'does! Ond pwy fasai byw reit ar y 'ffrynt', heddiw doedd dim ond awel bach tu cefn i'r llanw..

30.3.06

Dadorchuddio y plac

Dwi'n edrych ymlaen at dydd sul a'r digwyddiadau ar y Cae Ras er mwyn dathlu canflwyddiant y ffilm cyntaf o gem peldroed rhwngwladol. Mi gafodd y ffilm bach ei tynnu ar y Cae Ras yn ystod gem rhwng Cymru ac Iwerddon lle chwaraeodd cefnder pell i mi (sef Leigh Roose) rhwng y pyst i Gymru. Mae fy Mam a Dad wedi cael tocynau ar gyfer y VIP buffet lle fydden nhw'n rwbio ysgwyddau efo John Toshack ac hen chwaraewyr eraill, ond yn anffodus does dim ond dau tocyn pob teulu, felly i'r stondin byrgyrs a ninnau!

Mae 'na ddigwyddiadau yn y maes parcio (ciciau gosbi ac ati) yn ol yr hysbyseb ac fydd JT yn dadorchuddio plac sy'n dathlu ffilm Mitchell a Kenyon.

Mae'r digwydddiad ar agor i'r cyhoedd gan cynnwys gem bechgyn rhwngwladol o ddeg munud pob ffordd. Fydd y gatiau ar agor hanner wedi un efo'r dadorchuddio am 2.20 a'r gem byr ar ol hynny.

27.3.06

Chwilio am ty?

Tasech chi am symud i'r penrhyn yma am rai rheswm neu arall, wel falle fasai'r ty yma yn lle delfrydol i chi. Mi fyddech chi'n cael golygfeydd eithriadol o dda ar draws y Dyfrdwy tuag at y Gogledd, complecs nofio efo stafelloedd newid i ddynion a merched, stafell snwcer, 'orangery' wrth rheswm a bron popeth arall o dan yr haul mi allech chi angen. Mi fasech chi mewn cwmni da yno hefyd, enwogion o'r maes peldroed, datblygwyr tai a dynion busnes drwgdrybus eraill, ond wedi dweud hynny dychi ddim yn debyg o weld llawer ohonynt tu cefn i'r 'gatiau trydanol' ffasiynol iawn ffordd yna.

Er cyn i chi brysio i'r gwerthwyr tai sy'n delio efo'r 'cynnig' yma, well i chi sicrhau eich morgais o saith miliwn o bunoedd (ie, £7,000,000 yn ol hysbys yn cylchgrawn y 'Cheshire Life') efo eich rheolwr banc.

Dwi wedi clywed sibrydion bod Raffa Benitez rheolwr clwb peldroed Lerpwl wedi cael cipolwg arni hi hefyd, felly well i chi brysio, mae o newydd arwyddo cytundeb newydd.

26.3.06

Dysgwr o Efrog Newydd

Roedd 'na ddysgwr (sy'n bellach yn rhugl) arall o'r Unol Daliethau ar raglen 'Beti a'i Phobl' y wythnos yma yn siarad am ei bywyd diddorol. Dwi'n dweud 'arall' gan bod erbyn hyn dwi'n nabod o ychydig eraill o dros Mor yr Iwerydd sy wedi llwyddo i gael gafael o'r iaith 'ma.
Ar wahan i eraill sydd wedi dysgu'r iaith 'ma mae ganddo fo cysylltiad amlwg Cymreig, sef tad o Ferthyr Tudful. Mae ei hanes yn siwr o ysbrydoli unrhyw dysgwr ac mae o'n rhoi ei lwyddiant lawr i gwrs wlpan, rhywbeth hanfodol yn o^l fo.

Mae o'n son am glywed cwpl o dwristiaid yn siarad Cymraeg ar y 'subway' yn ddiweddar a dechrau sgwrs efo nhw, nid fasen nhw wedi disgwyl cael sgwrs yn eu hiaith eu hunan gyda Americanwr ar y tren danddaearol yno.

21.3.06

gem cyfrifiadur dwyieithog

Mi ddarllenais i ar wefan BBC Cymru'r Byd ddoe am gem cyfrifiadur dwyieithog a chafodd ei dyfeisio gan criw o blant ysgol.

Dwi erioed wedi clywed am gem o'r math yn y Cymraeg, ar wahan i'r rhai ar gyfer plant bach. Syniad clyfar oedd cael thema Cymreig i'r gem hefyd, sef Y Mabinogi. Felly hyd yn oed tasai pobl yn chwarae'r gem yn Saesneg mae 'na elfen wahanol iddi hi.

20.3.06

'playboy goalie'.....perthyn i fiLeigh Roose yn barod i arbed ergyd tra chwarae dros Stoke. Mae'r llun lliw yn dod o cerdyn sigaret o'r cyfnod.


O'n i wedi son o'r blaen am y golgeidwad enwog (wel cant mlynedd yn ol o leia) o'r enw Leigh Roose sy'n perthynas pell i mi. Mae o'n cefnder 'wedi symud tairwaith', a chofiodd fy Nhaid fo'n dod i ymweled a'i deulu ambell waith. Ta waeth, y bore 'ma mi ges i galwad ffon oddi wrth fy Mam i ddweud bod 'na erthygl amdanhi a lluniau ohono yn y Daily Post, ac fasai hi'n ei sganio ac ei e-bostio i fi. Wrth cyd-ddigwiddiad llwyr, o'n i'n sbio ar y papurau tu allan i'r siop papur jysd o gwmpas y cornel o'r weithdy pan welais i copi unig o'r 'Welsh' Daily Post, rhywbeth sydd ddim ganddyn nhw fel arfer.Mae'r erthygl yn son amdano fo fel 'playboy goalie' oedd mewn rhestr y 'top ten' gwynebau adnabyddus ym Mhrydain tua troi'r canrif. Un o'i 'concwests' o oedd y se^r 'musichall' Marie Lloyd yn ol yr erthygl, felly wnaeth o gampau eraill ar wahan i'r rhai ar y maes peldroed, chawarae teg iddo fo, dim rhy ddrwg am fab mans Presbyteraidd!

Roedd L.R. Roose yn hoff iawn o cario'r pel ymlaen at y llinell hannerr ffordd er mwyn cicio'r pel reit mewn canol 'geg gol' y tim arall. Roedd hyn yn hollol 'cyfreithlon' yn y gem ar y pryd ond gan bod o'n gwneud cymaint ohonhi wnaeth y FA newid y rheolau er mwyn rhwystro golgeidwadau' rhag cyswllt a'r pel a'u dwylaw tu allan i'r 'cwrt cosbi' (bocs penalty).

Wedi ymddeol o chwarae pel droed yn ei dridegau ar ol 24 capiau dros Cymru, mi aeth o mewn i'r fyddin ac yn anffodus mi gafodd o ei ladd allan yn y Ffrainc ar ol ennill medalau dros ei ddewrder. Dwi'n edrych ymlaen at darllen llyfr amdano 'Lost in France' gan Spencer Vignes sy'n dweud fo oedd y peldroedwr enwocaf ei genedlaeth.

18.3.06

dim ond balchder...

Mi ddychwelais i adre ddoe ar ol trip i'r siopau jysd mewn amser i weld y gem rygbi o Gaerdydd.
Dwn i ddim o le, ond roedd Cymru wedi dod o hyd ysbryd newydd ar gyfer y gem yn erbyn Y Ffrainc. Mi wnaethon nhw colli yn y diwedd, ond rhodd y cochion eu perfformiad gorau y pencampwriaeth yn ol sylwebydd y bbc, ac mi welom ni atseiniau o 2005 yn enwedig efo cic gosb anhygoel Gavin Henson trwy'r pyst. Ennillodd y Ffrainc y chwe gwlad yn y diwedd (ar ol canlyniad Iwerddon yn erbyn Lloegr) ond does dim un tim sydd wedi dod trwy'r pencampwriaeth eleni fel buddugolwyr amlwg.

Mi brofiodd Cymru hyd yn oed efo gwendidau sylfaenol oherwydd anafiadau, mi allen nhw dal i chwarae fel tim y camp lawn o lynedd. Chwarae teg i Scott Johnson, mae o'n gallu ysbrydoli carfan Cymru i berfformio a^ balchder o hyd. Mae gan y WRU helyntion go fawr i ddatrys dros y misoedd nesa.

17.3.06

Diwedd y wythnos

Mae hi wedi teimlo fel wythnos eitha galed ar ran gwaith a dweud y gwir, felly dwi'n falch iawn i gael gwared ohoni. Dwi'n dal i ddiodde o'r effaith y ffliw (neu beth bynnag roedd arni fi yn ddiweddar) a'r antibiotics dwi newydd gorffen. Siwr o fod dydy hi ddim syniad da i yfed alcohol tra bod arnyn nhw, ond dyna ni, ond roedd fy nhgoesau wedi teimlo fel plwm trwy'r p'nawn.

Mi ges i noson da yn dafarn y Castell Rhuthun ddoe. Fel arfer dyni'n cael hwyl a dysgu dipyn bach hefyd! Gofynodd un o'r dysgwyr eraill be' ydy'r gair Cymraeg dros 'Evil' (dwn i ddim pam). Meddwl cyntaf Daf druan (sy'n cashau cwestiynau ieithyddol fel arfer) oedd 'diafol', ond na , 'devil ydy hynny dwedodd ar ol aelfeddwl. 'Drwg iawn iawn' mi awgrymais i yn jocio, ond wedi meddwl amdanhi dydy hi ddim mor bell o'r wir, mae'r geiriadur mawr yn rhoi 'drwg' (a 'drygionus') fel ystyr 'wicked', felly gallai 'drwg' yn golygu mwy na 'bad' yn Saesneg. Fel arfer mae 'na ffordd rownd dweud pethau heb cyfieithu geiriau neu syniadau yn union yr un fath ag yn y Saesneg.

Felly dwi'n edrych ymlaen at penwythnos o ymlacio. Mae fy merch eisaiu mynd i'r siop llyfrau yfori er mwyn gwario tocynnau llyfrau, felly dwi'n gobeithio bod adre cyn i'r gem mawr o Gaerdydd yn dechrau yn y p'nawn. Pwy sy'n gwybod beth i ddisgwyl....

16.3.06

Cwrw a sgwrs peldroed......

Wel ar ol mis o fethu cael mynd i'r sesiwn sgwrs wythnosol draw yn Yr Wyddgrug (salwch, eira, diogi...), yr heno 'ma dwi'n gobeithio mynd. Dyni wedi cael ambell cawod o eira yn ystod y dydd, ond dim digon i effeithio'r ffyrdd, hyd yn oed mewn bryniau Sir y Fflint. Mi ffoniais i Daf o Fenter Iaith Sir y Fflint er mwyn sicrhau fydd y sesh yn digwydd, felly iffwrdd a fi ar ol cinio.

A dweud y gwir dwi'n edrych ymlaen at hanner neu ddau o gwrw (rhaid i mi yrru) a sgwrs Cymraeg. Siwr o fod fydd 'na dipyn o siarad am sefyllfa Clwb peldroed Wrecsam sy wedi cael 'reprieve' yn y llysoedd y wythnos yma. Mae'r Castell Rhuthun Yr Wyddgrug yn llawn o gefnogwyr brwd Wrecsam, a rhaid i mi cyfadde mae gen i ddidordeb drostyn nhw fy hun. Mi es i fel plentyn i'r Cae Ras yn aml iawn efo fy Nhad sy'n dod o'r dref yn wreiddiol.

13.3.06

hwyl yn yr oer...

Dyma Mr Eira, ffrwyth llawer o waith galed efo'r merch yn yr ardd. Yn anffodus mae Mr Eira wedi diflannu erbyn hyn, ond o leia mae genom ni llun bach er mwyn ein atgoffa ni o'r camp o gerfluniaeth 'ma.

Mi gawsom ni lot o hwyl yn taflu pelau eira at ein gilydd hefyd, ond y peth gorau i'w wneud efo nhw oedd i drio achosi avalansau o do y consyfatori ar ben unrhywun sy'n dod allan trwy'r drws...trist ond dydhi!

12.3.06

Eira mawr

Go brin dyni'n cael llawer o eira ar y penrhyn yma. Ambell waith dyni'n weld yr eira ar y bryniau dros yr aber, ac ar fynyddoedd Eryri wrth cwrs, ond mae'r blanced gwyn fel y welon ni heddiw ar y tir yma yn eithriadol iawn, yn enwedig mewn canol mis mawrth. Dwi'n edrych ymlaen at tipyn o hwyl...

11.3.06

taclau hanfodol y blogwr/dysgwr


Er mod i wedi prynu copi o'r Geiriadur Mawr ers cwpl o flynyddoedd erbyn hyn, mae'r hen 'Oxford Pocket Modern' geiriadur i ddysgwyr yn dal i fod teclyn hanfodol iawn i fi, gan bod 'na gymaint o enghreifftiau ynddi o geiriau yn cael ei defnyddio.

cymhorth

Oes 'na unrhywun sy'n darllen y blog bach 'ma sy'n gallu fy helpu? Dwi'n darllen nifer o flogiau eraill, ond fel arfer dwi'n jysd anghofio i'w siecio nhw neu dwi'n eu siecio ac does dim post newydd yna. Dwi'n sicr mae 'na ffordd o gofrestru rhywle ar y we er mwyn cael gwybod trwy'r e-bost os mae 'na post newydd ar un blog neu'r llall. Siwr o fod dwi 'di darllen rhywun yn son amdanhi neu rhywbeth.

Diolch

Y chwe gwlad

Wel mae Cymru wedi osgoi canlyniad annifyr iawn iawn trwy dod yn ol i 18-18 yn erbyn Yr Eidal yn Stadiwm y Mileniwm y pnawn 'ma. Mae'r sgor yn digon annifyr fel y mae hi wrth cwrs, ond fasai colled wedi bod anfeddyladwy. Mae'n ymddangos bod yr olwynion i gyd wedi disgyn oddi wrth carfan Cymru ers i'r llanast Mike Ruddock, felly efallai roedd o'n gwneud swydd mwy effeithiol nag sylweddolodd yr WRU.
Wedi dweud hynny, mae'r Eidal wedi gwella yn sylfaenol dros y cwpl o dymerau diweddaraf. Mi wnaethon nhw rhoi dipyn o sioc i Iwerddon ac i Loegr yn y cyfres yma, ac fydd neb yn weld taith i Rufain fel gwyliau bach yn yr haul yn y dyfodol, mae nhw'n cystadleuwyr go iawn yn y chwe gwlad erbyn hyn. Ar wahan i gais angyfreithlon fasai nhw wedi curo Iwerddon dros penwythnos cyntaf y pencampwriaeth.

Dwi'n edrych ymlaen rwan at weld sut mae Lloegr yn ymdopi efo eu taith i Paris yfori, roedd y penwythnos pythefnos yn ol yn lot haws (Cafodd Cymru eu chwalu yn Nhulyn wrth cwrs)oherwydd colled Lloegr yn erbyn Yr Alban. Ie dwi'n gwybod, dwi'n collwr ddrwg!

9.3.06

teledu 'daytime'

Dwi ddim yn gwilio llawer o deledu yn ystod y dydd fel arfer, dim ond ambell waith pan dwi'n sal fel y wythnos 'ma. Dwi'n methu credu y nifer o raglenni sy'n ymwneud a^ chwilio am hen bethau (neu jysd sothach a dweud y gwir) ac eu gwerthu mewn 'se^ls cist car' neu ocsiwns. Mae'n teimlo bod nhw yn dod un ar ol y llall ar BBC1. Mae gen i dipyn o ddidordeb mewn hen bethau, yn enwedig dodrefn (dwi'n saer coed/dodrefn), ond rhai o'r cyflwynwyr y rhaglenni 'ma yn mynd reit ar fy nerfau. Felly yr unig eilaid dwi'n teimlo digon well, dyna fi yn syth yn ol i'r gwaith er mwyn dianc rhag cael fy sugno mewn i'r byd daytime.

8.3.06

grrrrrrrrrrrrrrrrrrr,,

Dwi ddim yn hapus. Wedi dros wythnos o'r byg yma o'n i'n teimlo ychydig yn well ddoe ac es i i'r gwaith bron trwy'r dydd, ond neithiwr dyna fi efo gwres uchel unwaith eto yn teimlo'n ofnadwy o gachu. Ffoniais i'r syrjeri y bore 'ma ond fel arfer doedd dim penodiadau ar gael, a dweddodd y dderbynyddes mi ddylwn i ffonio yn ol yn y bore os nad ydy hi argyfwng! Dydy nhw ddim yn gwneud penodiadau i'r diwrnod nesa felly mae pawb yn trio ffonio ar yr un pryd yn y bore er mwyn cael weld y doctor. Wel tria i eto yn y bore.

Dwi ddim yn edrych ymlaen at yfory, dwi'n disgwyl llwyth mawr o bren yn y gweithdy, felly rhaid i mi bod yna yn gynnar er mwyn i'w derbyn. Yn anffodus mae'r gweithdy ar y llawr cyntaf ac mae hi'n siwr o fod talcen galed, finnau efo'r 'effin' byg 'ma.....grrrrrrrrrrr

7.3.06

dadl arwyddion

Ges i wahodd (fel rhywun o dros y ffin) i siarad ar 'Taro'r Post' (nid ar y fainc) ar bwnc arwyddion dwyieithog. Rhai boi o'r RAC wedi dweud rhywbeth yn ol pob son am bobl yn cael eu drysu ganddyn nhw. Wel ffwrdd i chi i'r Swistir 'Mr RAC' er mwyn blasu arwyddion tairieithog, neu falle mae'n rhy peryglus i chi!! Os dychi ddim yn gallu ymdopi efo ambell arwydd dwyieithog, na ddylech chi bod ar y ffyrdd. Mae 'na elfen o bwynt go iawn wrth cwrs , dwi ddim yn deall pam does dim wahaniaith rhwng lliw neu ffont y dwy iaith. Dwi ddim yn golygu fel yn Iwerddon efo'r Gwyddeleg mewn rhywfath o ffont celtaidd hen ffasiwn, dwi'n son am cefndir lliw wahanol i'r rhan o'r arwydd sydd yn y Cymraeg neu Saesneg. Wedi dweud hynny, dwi ddim yn meddwl bod hi'n problem mawr ar rhan diogelwch, mae'r rhan mwya o ddamweiniau yn digwydd gan bod 'boy racers' yn gyrru rhy gyflym yn eu 'Vauxhall Novas' wedi eu 'gor-tiwnio' 'swn i'n meddwl! Meddyliwch am y 'ploncwrs' i gyd sy'n hedfan lawr y lon yn defnyddio'r ffon neu hyd yn oed tecstio. Siwr o fod mewn ychydig o flynyddoedd fydd pawb yn sbio ar y 'sattilite navigation' yn lle o'r ffyrdd beth bynnag! (oes 'na derm Cymraeg dros sat nat eto? beth am 'llywio lloeren'..) Dwi wedi dweud digon....

6.3.06

Uffern o wythnos

Rhaid i mi cyfadde, dwi 'di cael uffern o wythnos. Mi ddechreuais i efo annwyd drwm tua deg diwrnod yn ol, ond cariais i ymlaen yn y gwaith beth bynnag... dyna hunangyflogrwydd i chi! (oes 'na ffasiwn gair? sdim son yn y geiriadur mawr, felly ddylwn i ddweud falle - 'gweithio i fy hun')... tan dydd gwener pan roedd rhaid i mi rhoi'r ffidl yn y to yn gynnar oherwydd gwres uchel. Dydd Sadwrn wnes i jysd lolio ar y soffa, yn hanner talu sylw ar y rygbi (rownds cynderfynol cwpan Heiniken dwi'n meddwl - andros o fuddugoliaeth i'r Sgarlets). Dydd Sul o'n i wedi cael digon felly i ffwrdd a fi i'r 'Out of Hours GP yn yr ysbyty. Dwy awr yn y stafell aros ac o'n i'n teimlo lot well wrth cwrs! Mi welais doctor yn y pendraw ond dim ond 'haint feirws' sydd arni fi meddyliodd o, felly yn ol at y gwely am weddill y dydd.

I wneud pethau ddrwg yn waeth (paid a phoeni, dwi'n ar fin stopio cwyno!), mi gollais i fy nhgysylltiad bandeang, felly dim we, dim e-pyst neu dim byd. Mae'n anhygoel faint 'dyn i'n debynnu ar y we erbyn heddiw 'tydi.

Popeth wedi cael ei datrys rwan diolch byth, a gobeithio fydd yr 'haint feiral' wedi cael llond bol o fi hefyd cyn bo hir. Tan y tro nesa...

22.2.06

Taliad...!

Mi ges i syndod braf heddiw, hynny yw taliad o pumtheg punt dros cyfrannu ar 'Taro'r Post'!
Wedi meddwl amdanhi, ges i galwad ffon oddi wrth Mia (ymchwilydd ar y rhaglen) yn gofyn am fy nhgyfeiriad ar ol i mi ymddangos ar y rhaglen a mi ddwedodd hi roedden nhw mynd i fod yn anfon rhywbeth am fy nrafferth. A dweud y gwir ro'ni'n disgwyl rhyw pecyn Radio Cymru neu grys-t falle, ond nac ydy, taliad go iawn oedd hi. Dwi'n edrych ymlaen at sieciau arall am y dwy wythnosau eraill erbyn hyn, ond mae rhaid i mi cadw y 'dayjob' yn anffodus.

20.2.06

Eistedd ar y fainc...

Dros y tair wythnos diweddera, ro'n i wedi cael y profiad o fod ar fainc y rhaglen 'Taro'r Post' pob dydd llun. Fel dysgwr yr iaith 'ma ro'n i'n braidd yn nerfus ar ol derbyn y gwahoddiad (ro'n i wedi siarad ar y rhaglen unwaith o'r blaen ond ddim 'yn fyw' fel petai). Heb waith galed y golygydd sut faswn i'n swnio....! Mae'r rhaglen yn cael ei darlledu dros amser cinio, yn trafod unrhyw pwnc o ddan y haul, rhywbeth yn y newyddion neu o ddidordeb penodol i un o'r gwrandawyr (dychi'n gallu rhoi eich barn o'r 'bocs sebon'). Mae'r aelodau y fainc yn cael eu dal ar y lein er mwyn dweud eu dweud ar y pynciau dan sylw (falle os neb arall wedi ffonio..!) o bryd i'w gilydd yn ystod y rhaglen. Dych chi'n cael wybod am y pynciau cyn i'r rhaglen yn mynd allan i rhoi amser i chi i feddwl am farn amdanhi. Y pynciau ddoe oedd ' Fliw adar', Rygbi (eto..gwych), ac prisiau nwy. Dwi ddim yn berson i weiddi fy mharn o'r to fel arfer, yn enwedig yn y Cymraeg, ond mae hi wedi bod profiad diddorol iawn i feddwl o ddifri am y pynciau, ac heb os mae fy nhgymraeg wedi gwella trwy'r profiad.

19.2.06

Gwynt y MorRo'n i'n meddwl wrth sbio ar y llun mi wnes i bostio o'r golygfa dros Aber Dyfrdwy am y melynau gwynt sy'n rhan o'n tirlun erbyn hyn.

Mae'r fferm wynt 'North Hoyle' yma mewn golwg hawdd o'r arfordir gogledd Cilgwri (jysd tu cefn i Ynys Hilbre ar y llun yn fy mhost diweddarach am yr alarch). Mae'r dadl am y ffermydd bod nhw yn bwriadu codi ar hyd arfordir y Gogledd yn dechrau poethi rwan ('Gwynt y Mor' ger Llandudno yw'r un dan sylw ar hyn o bryd), ewch i'r tudalen yma er mwyn weld sut gallai hi edrych yn cymharu i'r eraill sydd yna yn barod neu sydd mewn y pibell hefyd: http://www.npower-renewables.com/gwyntymor/pdfs/gymphotomontages.pdf

Wedi byw mewn golwg o North Hoyle ers cwpl o flynyddoedd rwan, rhaid i mi dweud dwi ddim yn weld llai o bobl yn dod draw i West Kirby (lle poblogaidd iawn am 'trip dydd' ar Lannau Mersi) er mwyn cerdded o gwmpas y llyn morol neu mynd am daith i Hilbre. O bellter yr arfordir mae nhw yn edrych fel grwp o cychod hwylio i mi, ac mewn gwirionydd mae'r rigiau nwy allan yn y bae yn edrych llawer mwy hyll. Ar rhan y Gogledd, mae'r arfordir yna wedi cael ei ysbeilio ers talwm drwy gorddatblygiad a hyllbeth fel 'Wylfa' ac 'Y Rhyl'........

15.2.06

Dick Roose

Dick Roose, neu Dr.Leigh Richmond Roose oedd perthynas pell i fi (cefnder fy Nhaid)a chwaraeodd peldroed (rhwng y pyst) dros Cymru a nifer golew o glwbiau mawr y cyfnod gan cynnwys Arsenal, Everton a Stoke. Dwi wedi clywed fy Mam yn son amdanhi ers o'n i'n ifanc ond heno mi ges i'r pleser o'i weld o yn chwarae dros Cymru ar Rhaglen 'Wedi 7'. Dim ond eiliad neu ddau oedd o ar y sgrin, ond mae'n anhygoel i weld y lluniau du a gwyn a chafodd ei ffilmio yn ol yn 1906. Mae'r ffilm yn cael ei chadw erbyn hyn lawr yn Aberystwyth yn yr archif ffilm genedlaethol dwi'n credu ar ol a chafodd ei ddarganfod yn 1997. Roedd yr eitem Wedi 7 yn ceisio tynnu sylw at y ffaith bod canmlwyddiant y ffilm unigryw yma yn cael ei dathlu yn y Cae Ras yn Wrecsam. Mae'r trefnwyr yn gobeithio cynnal gem rhwng timau plant s'yn cynhyrchioli Cymru ac Iwerddon (yr un un gwledydd a chwaraeodd yn ol yn 1906), a chodi plac i nodi'r ffaith. Mae nhw'n gobeithio cael perthnasau'r chwaraewyr oedd yn y gem gwreiddiol yna er mwyn helpu dathlu. Bydda i'n hapus i foddio (oblige?) a dweud 'Iechyd da Dick Roose'. Cymeriad a hanner yn ol pob son!

Mae Wedi 7 ar gael erbyn hyn 'ar alw' ar:
www.wedi7.com

14.2.06

Ymddiswyddiad Mike Ruddock

Dwi newydd cael dipyn o sioc wrth darllen gwefan BBC Cymru. Mae Mike Ruddock wedi ymddiswyddo dros rhesymau teuleuol.

Does bron neb ohonyn ni yn gallu deall y fath o bwysau sydd ar rywun mewn swydd fel hyn. Mae rhaid iddyn ni gobeithio rwan bod 'na rhywun arall yn ddigon dawnus ac yn barod i lenwi ei sgidiau. Wrth rheswm fydd yr hogiau yn gwneud eu gorau dros gweddill y chwe gwlad er mwyn parchu'r gwaith anhygoel mae o wedi gwneud dros tim rygbi Cymru.

Alarch ar goll
Go brin yw'r adegau dyn i'n cael weld elyrch yn West Kirby, ond ar y bore braf yma, gan bod yr olygfeydd mor glir, mi yrrais i lawr y prom ar y ffordd i'r gweithdy. Yna mi sbiais i alarch yn eistedd ar ben ei hun ar y lon sy'n cynnal at maes parcio'r llyn morol.

Yn y pellter dychi'n weld Ynys Hilbre sy'n gwarchod mynedfa at aber yr Afon Dyfrdwy.

Yn y llun arall dyma'r golygfa dros i arfordir Sir Ddinbych a'r Gogarth tu hwnt. Dyw'r fferm wynt tu cefn i Ynys Hilbre ddim yn sefyll allan mor glir ar camera y ffon lon yn anffodus!

12.2.06

Poster

blogwr rhan amser....

Mae cymaint o bethau wedi bod yn digwydd yn ddiweddar, a dyma fi heb ddigon o amser i flogio amdanyn!

Nos wener roedd noson 'Eisteddfod y Dysgwyr' draw yn Yr Wyddgrug. Roedd 'Clwb y Cyn Filwyr' (dim ond £1.30 am beint!) yn llawn am yr hwyl!? Mi ges i gais yn y llefaru ('Mae'r Byd yn Fwy na Chymru' gan T.E. Nicholas) ond collais i fy ffordd yn ystod y pennod cyntaf ac roedd rhaid i fi ymestyn yn fy mhoced er mwyn ffeindio'r geiriau! Mi wnes i ddim dod yn ol o'r drychineb yna a cholais i fy hyder yn llwyr, perfformiad ofnadw!

Mi wnes i'n well yn y cystadleuaeth sgwennu brawddeg yn defnyddio pob llythyr o'r gair 'Eisteddfod', tasg llawr mwy annodd na fasech chi'n meddwl falle. Fy nhgais :
Esboniodd Iwan seithwaith triongl ei ddwy fenyw o Dalybont.... ennillais i docyn llyfr werth pum punt o Siop y Siswrn am hynny ac un arall dros cynllunio poster er mwyn annog pobl i ddechrau dosbarthiadau Cymraeg . Roedd hi'n braf i weld cymaint o bobl yna a ches i gyfle i siarad efo cyfeillion newydd ac hen.