23.10.05

Ynys pell

Tra oedden ni ar dro bach ar ucheldir penrhyn Cilgwri (Thurstaston Hill sy'n dim ond tua 100m) y prynhawn 'ma, roedden ni'n gallu gweld darn o dir ar y gorwel efo'r llygad noeth tu hwnt i'r Gogarth wrth iddyn ni edrych lawr arfordir y Gogledd. Mae hyn, yn fy nhgof i ta waeth, yw digwyddiad prin iawn. Gan nad oes llawer o dir uchel ar Ynys Mo^n (yn cymharu i'r tir mawr o leia), rhaid bod y llanw yn is iawn i gadael iddyn ni cael cipgolwg ohonhi.

Trwy edrych ar y map ar ol cyrraedd adre dwi bron yn sicr roedden ni'n sbio ar Mynydd Parys (lle rheoliodd fy hynafiaid i mwynglawdd copr ers talwm) ger Amlwch sy'n bellter o rhyw 40 milltir neu fwy fel yr hed y fran. Yn anffodus doedd gen i ddim ysbienddrych ar y pryd er mwyn weld yn glirach, ond roedd hi'n braf jysd i fod allan ar ddiwrnod fel hyn.

No comments: