27.4.07

Gwin Coch Hanner Nos

Amser i yrru fideoflog newydd, mae'r teitl yn ei wneud hi'n swnio yn fwy diddorol nag y mae hi!!

4 comments:

Tom Parsons said...

V-log gwych oedd hon, Neil. Dw i'n hoff iawn o dy fideo blog di, achos ti'n siarad yn naturiol.

7ennyn said...

Pob hwyl hefo 'Dysgwr y Flwyddyn', ond wyt ti'n siwr mai dysgwr wyt ti go iawn?

Oes yna siawns am fideo arall tebyg i'r un 'New Yankee Workshop'-aidd wnest ti rhai misoedd yn ol?

neil wyn said...

Tom: Diolch am y sylwadau!

7ennyn: dysgwr ydwi heb os! ond weithiau mae'r geiriau'n llifo yn gwell na eraill!

James said...

Mae cyfan o dy fideo-blog di'n wych iawn a mae llais o adroddwr 'da ti'n wir.