21.8.07

Llyfrau'r haf...

Rhaid i mi roi mensh fach i gwpl o lyfrau dwi wedi bod wrthi'n darllen dros yr haf. Y cyntaf 'Gwilliaid Glyndŵr' gan Daniel Davies, dwi newydd gorffen, a wnes i fwynhau hanes y criw o genedlaetholwyr a aeth ati i ddwyn llythyr Pennal o'r Llyfrgell Genedlaethol yn arw, rhywbeth a gafodd ei adlywyrchu trwy fi'n gorffen y llyfr mewn ychydig o ddyddiau. Mae gan y hanes sawl troad, ychydig yn eitha amlwg, ond eraill yn annisgwiliadwy. Dwi am fynd ati i ddarllen mwy gan yr un awdur heb os.

Ces i fy siomi tipyn bach gan 'Brithyll' (Dewi Prysor). Wedi ychydig o ymgeisiau i gael mewn i hanes cymeriadau anhygoel pentre 'Craig', llwyddais a ches i fy nhynnu mewn. Ond collodd y stori ei gwynt rhywle ar hyd y ffordd, a ches i fy nhiflasu yn y pen draw gan yr holl disgrifiadau fanwl y campau yfed a chymryd cyffuriau yr hogiau. Gormod o fanylu heb digon o stori i dal fy nhiddordeb yn llwyr yn anffodus, ond wedi dweud hynny chwerthais yn uchel sawl gwaith, ac yn enwedig yn ystod y golygfa lle mae gwraig 'Tulip' yn chwythu ffwrdd cwpl o'r hogiau yn ardd y dafarn.

Dwi wedi symud ymlaen i lyfr Fflur Dafydd a enillodd medal 'rhyddiaith' Steddfod 06 sef 'Atyniad'. Mae'n fel symud ymlaen cwpl o gêrs a dweud y gwir ar ran cywirdeb y Gymraeg, felly her go iawn i finnau. Rhaid i mi grybwyll hefyd y llyfr 'Tywysogion' ges i fel anrheg penblwydd y wythnos diwetha, clamp o lyfr a gafodd ei gyhoeddi i gydfynd a'r cyfres S4C o'r un enw. Dwi'n mwynhau ambell i flas o hanes Cymru yr oesoedd canol gan y llyfr swmpus 'bwrdd coffi' hwn.

No comments: