11.6.10

Dysgwr newydd ym Mhangor....

Mae'n ymddangos bod Cymdeithas yr Iaith yn gandryll nad yw prifathro newydd Prifysgol Bangor yn medru'r Gymraeg. Mae'n hawdd cydymdeimlo efo'r safbwynt yma, gyda'r Prifysgol yng nghanol un o gadarnleoedd y Gymraeg. Dwi'n darllen bod Bwrdd yr Iaith wedi bod yn ymchwilio i weld os mae'r penderfyniad yn mynd yn erbyn oblygiadau cyfreithiol y Prifysgol, ond does gynnon nhw fawr o obaith o newid y penderfyniad presennol, dim ond newid polisi i'r dyfodol.. o bosib.

Gwyddel o Felffast yw'r boi sydd wedi ei benodi, rhywun yn ol pob son sydd wedi wneud lot i hybu defnydd o'r Wwyddeleg tu fewn i'w Brifysgol presennol: Maynooth. Yn ól Bangor mae o wedi addo mynd ati i ddysgu'r Gymraeg, ond fel dyni i gyd yn gwybod mae'n haws dweud na wneud, ac mi fydd hi'n sbel go hir cyn iddo fo ddatblygu ei sgiliau ieithyddol i safon digon dda i weithredu ynddi o ddydd i ddydd yn ei swydd newydd.

Ond wrth gwrs, mae dysgwyr yn gallu bod ymhlith y rhai gyda agwedd mwyaf brwdfrydig at eu ieithoedd newydd! Pwy sy'n gallu anghofio Mr Brunstrom, a enillodd glod yr Orsedd dros ei safbwynt ynglyn á'i iaith mabwysiedig. Gallai'r Athro Hughes (y pennaeth newydd) bod yr un mor weithredol dros y Gymraeg a'r cyn-brifgwnstabl efallai, a gallai o weld mwy o werth yn iaith brodorol cartref ei Brifysgol newydd na'r rheiny sydd wedi ei benodi. Mae un peth yn sicr, mi fydd na o leia un ddysgwr newydd ym Mhangor erbyn mis Medi....

3 comments:

Nic said...

Os yw Pennaeth newydd Bangor o ddifri am ddysgu'r iaith, na ddylai fod yn amhosibl gosod rhyw fath o amserlen iddo. Pryd fydd e'n gallu cynnal cyfarfodydd staff yn Gymraeg, er enghraifft? Mewn dwy flynedd?

Ym fy mhrofiad i fel tiwtor, y bobl sy'n dechrau dysgu oherwydd eu bod nhw wedi cael job newydd lle mae "ability to speak Welsh is desirable" yw'r rhai lleia tebyg i lwyddo, gan fod eu cyflogwyr yn rhy barod i adael iddyn nhw golli dosbarthiadau er mwyn wneud pethau eraill, fel mynychu cyfarfodydd.

Ac o fy mhrofiad i fel dysgwr, y prif reswm i mi lwyddo dysgu Cymraeg yn eitha clou oedd bod fy nghyflogwr wedi fy ngorfodi mynd i'r dosbarth bob dydd. Gan taw agor bocsys o lyfrau oedd fy job i, mae'n debyg iddyn nhw ymdopi hebddo i am awr ola bob dydd yn ddigon hawdd.

Nic said...

[Duh.]

... sy ddim yn wir yn achos pennaeth Prifysgol. Ond os yw'r Brifysgol o ddifri taw hwn yw'r person gorau i'r swydd, mae rhaid iddyn nhw (bwrdd y Brifysgol, neu bwy bynnag) fod yn barod i'w gefnogi wrth iddo ddysgu, ac i osod targedau cyrhaeddadwy ond sy'n adlewyrchiad o raddfa tâl y dyn. Os yw gwerthwr llyfrau fel fi yn gallu dysgu digon o Gymraeg i ateb y ffôn mewn 6 mis, dw i ddim yn gweld pam nad yw'r un peth yn bosibl i rywun sy'n rhedeg prifysgol.

neil wyn said...

Cytuno'n llwyr Nic, dylsai'r Prifysgol rhoi pob cefnogaeth a gyfle iddo fo lwyddo. Mi fydd hi'n dipyn o gamp heb gefnogaeth ei gyflogwy, yn enwedig o dan pwysau swydd newydd. Gobeithio bydd y ffaith ei fod wedi addo ei hun i ddysgu'r iaith yn ddigon i sicrhau na fydd ei ymdrechion am ddim. Na fydd pennaeth newydd Prifysgol yn awyddus ymddangos fel dwpsyn, sydd heb y gallu i ddysgu iaith.

Does dim rhaid bod yn glyfar i ddysgu iaith.... (meddan nhw), dim ond brwdfrydig a styfnig!