27.10.12

App Geiriaduron

Mae app sy newydd  cael ei lansio'r wythnos 'ma gan Brifysgol Bangor yn
edrych yn hynod o ddefnyddiol.  Mae app Geiriaduron yn cyrchu (access) nifer o
ffynhonellau er mwyn ymateb ymholiadau defnyddiwr gan gynnwys y
'Y Termiadur', ac yn wahanol i'r 'Bruce' (geiriadur yr Academi) yn cynnig
cyfieithiadau o'r Gymraeg i Saesneg yn ogystal ag o'r Saesneg i'r Gymraeg.
Dydy'r app ddim yn cynnig y nifer fawr o enghreifftiau o sut mae geiriau yn
cael eu defnyddio, fel y 'Bruce', ac mae'n rhaid wrth gwrs cael cysylltaid â'r
we i'w ddefnyddio.

Er hynny dw i'n sicr mi fydd pawb sydd efo diddordeb yn yr iaith a dyfeis sy'n gallu
ei gyrchu yn rhoi 'bodiau fyny' i app 'Geiriaduron'!

No comments: