21.10.07

taith cerdded


Mae'n ychydig o flynyddoedd ers iddyn ni mynd am dro i fyny Moel Famau. Dwi ddim yn gwybod pam, mae hi'n taith hyfryd iawn sy'n eich gwobrwyo gyda golygfeydd godidog ar draws Gogledd Cymru a thu hwnt ar ddiwrnod braf. Er roedd yr haul yn disgleirio ddoe, ychydig yn dawchlyd (hazy?)a dyfrllyd roedd hi, ni welon ni mynyddoedd Eryri, neu eglwysi cadeiriol Lerpwl fel y disgwyl. Roedden ni'n gallu cadael y ci Layla oddi wrth ei thenyn trwy'r taith beth bynnag, a chafodd hi gyfle i chwarae gyda sawl ci arall ar hyd y ffordd, heb iddyn ni poeni llawer oherwydd diffyg defaid ar lethrau'r mynydd/bryn,

2 comments:

Linda said...

Braf iawn arnat ti Neil, ac mae'n amlwg fod Layla wedi mwynhau ei hun hefyd!
Yn cofio gwneud taith gerdded o'r mast ger Bodffari [ wedi anghofio'r enw sori] i ben Moel Famau efo'r ysgol flynyddoedd maith yn ôl.
Mwynhâd pûr...

Nwdls said...

Tesog ydi un gair am 'hazy' (a tes ydi haze).

Dwi dal heb fod fyny Moel Famau, ond mae o ar y rhestr 'to do'. Dwi yn y cyffiniau yna yn reit aml dyddia ma gan fod rhieni fy ngwraig yn byw yn Nhrelawnyd. Sdim esgus rhag gneud detour bach i gerdded i'r top ar y ffordd nol i Aber rywbryd.