21.1.09

darpariaeth newydd S4C i ddysgwyr...

Ces i gip sydyn ar wefan S4C i ddysgwyr heno, sydd wedi mynd trwy nifer o newidiadau ers i mi ymweled â'r safle'r rhai fisoedd yn ôl. Mae 'na bob math o ddefais defnyddiol i'r dysgwyr, yn cynnwys 'sioeau sleid' o gynnwhysion sawl rhaglen efo hanes y rhaglen wedi ei sgwennu fel 'narrative' ar waelod pob llun. Mi es i drwy cwpl o raglenni allan o'r cyfres newydd 'Y Dref Cymreig' yn y dull hon, yn meddwl 'Mi allwn i ddefnyddio rheiny yn y dosbarth nos'! Mae 'na fodd dewis lefelau gwahanol, a graffegau eitha gŵl i'ch helpu wneud y dewis cywir.

Dwi'n cofio ychydig o fisoedd yn ôl yn 'noson gwilwyr S4C' yn Lerpwl, wnath dynes o'r cwmni teledu'n crybwyll y gwasanaeth newydd, roedd adeg hynny dwi'n meddwl dim ar gael, ond chwarae teg iddyn nhw, mae nhw wedi 'danfon'r nwyddau' fel petai....

2 comments:

Rhys Wynne said...

Falch dy fod ti'n eu hoffi. Dw i'n isdeitlydd i gwmni ACEN, a rhai o'm cydweithwyr sy'n gyfrifol am gynnwys gwefan Dysgwyr S4C.

Mae gwefan dysgwyr S4C wedi bodoli ers sble, a tydw i heb gael cyfle i weld beth sy'n newydd ar y safle eto.

O fy mhrofiad prin i o ddysgu Cymraeg i oedolion yn y de ddwyrain, mae'n ymddangos mai prin iawn yw ymwybyddiaeth y tiwtoriaid o'r gwasanaeth er eu bod i gyd yn gyfarwydd a beth mae'r BBC yn gynnig (sy'n dda iawn hefyd).

Dw i'n mwynhau'r Dref Gymrieg (a'r Tŷ Cymreig a 4Wal) a heddwi dwi'n isdeitlo rhifyn y Dref gymreig am Ddinbych - mae'n agoriad llygaid.

Byddwn i ddiddordeb clywed am unrhyw adborth sydd gyda ti a dy fyfyrwyr am y wefan - da neu ddrwg.

neil wyn said...

Diddorol iawn Rhys. Dani'n defnyddio'r wefan 'Big Welsh Challenge' yn aml iawn yn y dosbarth. Mae'r clipiau fideo gyda dewis rhwng 'swigod siarad'(?) neu isdeitlau Cymraeg a Saeneg yn ardderchog, a dwi'n gwybod bod nifer o'r dysgwyr yn eu defnyddio nhw adre. Wna i sgwennu am yr ymateb i'r stwff acen yn fa'ma siwr o fod maes o law..