23.8.05

cyfweliad taro'r post...

Dydd mawrth diwetha roedd 'na ryw boi o Aberaeron yn cwyno (ar sioe 'taro'r post')bod safon y dysgwyr sy'n cystadlu yn y 'llefaru' yn rhy dda! Dwi'n meddwl roedd ei ferch yng nhgyfraith yn cystadlu a dyna pam roedd o wedi dod i'r penderfyniad 'na yn enwedig gan bod hi'n dechreuwr.

Roedd rhaid i mi ymateb, felly ffoniais i y sioe i ddweud fy dweud. Mi ges i sgwrs cwta efo ymchwilydd y rhaglen ar ol i mi ffonio rhif y sioe cyn cymerodd hi fy rhif i. Wnes i ddim meddwl lot mwy amdanhi mewn gwirionydd nes canodd y ffon yn hwyrach yn y dydd. Roedd yr un ymchwilydd yn gofyn wrthi fi 'swn i'n fodlon cael sgwrs ar y rhaglen yfory. 'Dim problem' mi ddwedais, 'ond fydda i ar gwyliau bach yfory'. 'Dim problem' meddai hi, 'fasech chi'n recordio ymweliad cyn i'r rhaglen yn cael ei darlledu'. 'Oce', dwedais!

Felly dyma fi, yn disgwyl galwad ffon Dylan Jones wrth i mi trio cario ymlaen efo'r pacio. Mi ddoth y galwad yn union yr amser naethon ni cytuno, a mi ges i fy nhgyfle i ymateb. Mi ddefnyddiodd y rhaglen cryn dipyn ohono fo, ond bobl bach dwi'n swnio mor 'sgows'!

No comments: