22.1.07

shhhh...blwyddyn newydd dda...

dwi'n methu credu mod i heb blogio yn 2007 o hyd!! felly ga i ddymuno blwyddyn newydd eitha dawel i bob un ohonoch chi... neu ddylwn i dweud ohonot ti jysd rhag ofn sdim ond un sydd yna erbyn hyn.. sy'n bwrw ambell i olwg dros y geriau 'ma.

Mae gen i lawer o esgusodion wrth cwrs, fel pawb arall sy'n methu cadw cyfuwch ag y pethau bod nhw yn trio gwneud, ond dwi wedi dechrau eleni llawn brwdfrydedd am fy astudiaethau Cymraeg.

Dwi newydd gorffen llyfr mi ges i fel anrheg nadolig sef 'Fydd Cariad Gobaith' gan Llwyd Owen, sy'n clincar o lyfr mi faswn i'n cymeradwyo i bawb. Dwi newydd archebu llyfr cyntaf Llwyd Owen i ddarllen wedi i mi orffen 'Brithyll' gan Dewi Prysor, sydd wedi galw am cryn dipyn o ddefnydd o'r hen eiriadur erbyn hyn, ond mae llawer wedi ei gymeradwyo. Dwi'n wrthi hefyd ar hyn o bryd gwneud modiwl 'Mynegiant lefel 1' ar fy nghwrs ar lein efo Llambed, felly mae gen i lwythi o bethau i fy nghadw yn brysur..

2 comments:

Rhodri said...

Ar ol darllen Brithyll fy hun, mi dystia i na ffeindi di y rhan fwyaf o'r geiria yna mewn geiriadur yn nunlle. Heblaw'r Rhegiadur wrth gwrs ;-)

Catrin Roberts said...

Mae yna gyfle i brynnu'r llyfr hwn wedi ei arwyddo gan yr awdur Dewi Prysor ei hun, neu gyda neges personol i chwi, drwy gwefan newydd o'r enw "www.ysbrydoli.com".
Gwerth cofio amdano os eisiau anrheg arbennig / personol i rhywun yn y dyfodol yntydi!