4.2.07

yr wythnos hon

Ges i gyfle i fynd i noson cwis Cymraeg (elw at yr Eisteddfod wrth cwrs..) nos fercher yn Nhafarn y Castell Rhuthun Yr Wyddgrug. O'n i'n dipyn bach hwyr felly derbynais gwahoddiad garedig i ymuno a^ tim Rhian o Fenter Iaith, ei chwaer a'i phartner oedd yn digwydd bod eistedd wrth ymyl y drws. Do'n i ddim wedi bod llawer o help a dweud y gwir pan cyrhaeddodd John, hogyn o'n i wedi cyfarfod yr wythnos cynt mewn sesiwn sgwrs. Diolch byth roedd John yn ffynhonell o bob math o wybodaeth cyffredinol (fel faset ti'n disgwyl o rywun sydd newydd dychweled efo gradd o Rydychen efallai!) felly ar ol iddo fo ymuno a^ ni roedden ni'n teimlo ychydig yn fwy gobeithiol. Yn y pedraw mi wnaethon ni lwytho i ennill y rownd o ddiodydd ar gael fel gwobr cyntaf, ond yn anffodus o'n i wedi yfed fy 'quota' o alcohol yn gynharach yn y noswaith felly ges i ddim ond botel o J2O am ddim. Ta waeth, diolch i John am ei ymatebion ac i weddill y tim am eu gwahoddiad! Dwi'n edrych ymlaen yn barod at yr un nesaf ym mis chwefror.

Nos wener o'n i yn ol yn Yr Wyddgrug ond y tro hon yng Nghlwb y Cyn Filwyr a^'i chwrw rhad am Eisteddfod y Dysgwyr. Roedd y Clwb unwaith eto yn llawn, a mi wnath Alaw o Fenter Iaith, swydd arbennig o dda yn trefnu a chyflwyno'r digwyddiad. Mi ges i tro yn yr adrodd unigol fel dwi wedi gwneud dros y dwy flynedd diwetha, ond y tro 'ma wnes i ennill y tocyn lyfr!! Mae'r un darn (Colli Iaith) wedi ei dewis ar gyfer y Genedlaethol ym mis Awst, felly dwi wedi gwneud y gwaith galed yn barod (hynny yw dysgu'r darn) ar gyfer y digwyddiad yna, ond y tro diwetha wnes i gais y fan'na roedd 'nhgoesau yn cnocio yn erbyn eu gilydd, yn wir! felly gawn ni weld..

1 comment:

Rhys said...

Efallai bydd y blog yma o ddiddordeb i ti:

Mae'r ddolen uchod yn mynd a ti at byst yn yr adran 'Dysgu Cymraeg' yn unig.

Wyt ti'n cofio Nicky yn yr Eisteddfod?