7.3.07

Profiad y Tw^r
Mi aethon ni (fy merch a fi) fyny tw^r Eglwys Cadeiriol Lerpwl dros y penwythnos, hynny yw'r un anglicanaidd, rhywbeth dwi erioed wedi gwneud o'r blaen, er i mi dreilio fy nyddiau Coleg reit cyferbyn i brif mynedfa'r adeilad esblynydd hyn (tua chwater canrif yn o^l erbyn hyn). Mae hen adeilad y Coleg a'r tir gwag o'i gwmpas wedi cael ei ddisodli a'i llenwi gan fflatiau digon hyfryd erbyn hyn, ond mae gen i deimladau braf (falle hyd yn oed hiraeth!) am ardal hon y Dinas. Mae 'profiad y Twr' yn un gwerth chweil heb os. Mae'r twr yn sefyll dros 300 o droedfedd uwchben i'r tir, ac mae'r eglwys ei hun yn sefyll ar ben allt o dua 200 dros lefel yr Afon Mersi. Mae Twr Sant John, (neu 'Twr Radio City' erbyn hyn) lawr yng nghanol y dinas yn fwy ar rhan talder ond yn isaf ar rhan lefel y mor, felly mae'r eglwys yn dal i fod y 'big boy' yn Lerpwl.

Dachi'n cyrraedd pen y twr trwy dal dwy lifft, ac wedyn dringo 108 o risiau tu fewn i siambr y glychau. Er mae'r Eglwys hon yn cymharol ifanc (cafodd ei orffen yn 1980-rhywbeth), ges i sioc i weld cymaint o 'concrit' a briciau tu mewn i'r twr, gan bod y gwbl dychi'n gweld o tu allan yr adeilad ac o tu fewn, ydy cerrig tywodfaen coch. Roedden ni'n lwcus dros ben ynglyn a^'r tywydd ar y ddiwrnod, estynodd y golygfeydd o Eryri hyd at mynyddoedd ardal y llynoedd yng nghogledd Lloegr. Ar y ffordd i lawr, dychi'n cael ymweled ag oriel bach reit yn y 'Gods' o'r eglwys ei hun er mwyn gweld golygfa tra wahanol o'r tu fewn. Trip gwych.

No comments: