11.3.07

gwerth yr oedi

Mi es i i Swper gwy^l Dewi eitha hwyr (ar rhan y dyddaid) neithiwr yn Llaneurgain a gafodd ei trefni gan Fenter Iaith fel rhan o ddigwyddiadau 'CYD' cyn-eisteddfod genedlaethol fel petai. Dafydd Iwan oedd y dyn gwa^dd, a chwara teg mi rodd o awr neu fwy o adloniant gwerth ei weld. O'n i'n lwcus cael tocyn yn y pendraw, a hynny dim ond gan fod rhywun wedi ei dychweled. Mwynheuon ni glasuron fel 'pam fod eira'n wyn' ac Yma o Hyd wrth cwrs fel diweddglo y noson. Ni faswn i'n dewis i wrando ar stwff Dafydd Iwan fel arfer, ond rhaid i mi cyfadde, mewn cyd-destun y noson roedd o'n reit dda. Mae ganndo fo lais andros o gryf o hyd, ac ar gwpl o ganeuon a ganodd heb gyfeliant, gwrandawodd y cynulleidfa dan swyn ei ddawn i fynegu syniad trwy can.

Ces i gyfle am sgwrs efo nifer o bobl o'n i ddim wedi cyfarfod o'r blaen, a nifer o hen gyfeillion hefyd.

No comments: