2.6.07

daroganau'r gaurdian

Sylwais colofn bach yn adran chwaraeon y Gaurdian heddiw sef 'what will happen this week', lle mae'r papur a rhyw gwestai yn datgan eu daragonau am ychydig o ddigwyddiadau y penwythnos. Bruce 'Y Jam' Foxton yw gwestai y wythnos hon, a wnath o broffwydo colli o 0-2 basai Cymru! Diolch byth roedd y dau daragonau o'i le... Daragonodd y Gaurdian colled hefyd ond 1-3. Gobeithio bod nhw yn anghywir hefyd am broffwydaeth dros Lloegr v Estonia, sy'n yn ol y colofn tipyn o 'walkover' cyn y chwiban cyntaf!

4 comments:

James said...

Ers 0 - 6 yw Estonia mae e'n edrych iawn ei fod e bydd Lloegr yn colli y gêm y dydd Sadwrn ma. Ac mae Lloegar yn gartref pa ydy cynorthwyol hefyd. Fyddwch chi’n gwylio y gêm ar y teledu neu mae tocynnau gyda chi?

neil wyn said...

Gwilia i'r ge^m ar y teledu os nad ydwi'n gwneud unrhywbeth pwysig. Mae'n debygol o fod yn ge^m unochrog sydd ddim yn gwneud yr adloniant gorau yn anffodus ond gawn i weld.

Wyti wedi clywed llawer fan'acw (over there) am David Beckham yn mynd a'i dalentau i'r Unol Daleithiau?

[gyda llaw James, mae 'pa' yn golygu 'which?' (i.e. which one). Mae 'sydd' yn golygu 'which is', felly, 'Mae Lloegr yn gartref sydd yn (sy'n) cynhorthwyol...'

Hwyl, Neil]

James said...

Ydw, dw i wedi clywed llawer am David Beckman fan 'ma yn wir. Ond, ydy e'n ôl yn Ewrop nawr yn chwarae gyda tîm cenedlaethol mewn 'tournament' pêl-droed?

Diolch i dy gymorth gyda fy ngrammadeg, mae 'sydd/sy' yn gair fy mod i ddim yn deall yr arfer a rwyt ti wedi fy helpu 'da fe'n llawer. A beth ydy'r gair ar am 'tournament'? Ffeindiais i ddim e ar lein. Hefyd, beth ydy'r gair gorau i 'for' yn y frawddeg uchod?

neil wyn said...

'Mi faswn i'n dweud 'diolch am ...' yn y cyd-destun hon. Mae 'for' yn un o'r geiriau anoddach i gyfieithu. Mae Gareth King yn egluro y wahaniaethau yn ei eiriadur 'Oxford' pocket modern Welsh,oes gen ti un?

Roedd Beckham arwr Lloegr yn y gem yn erbyn Estonia neithiwr. Mae son rwan amdana fo yn ediferu ei benderfyniad i fynd i chwarae yn America, oherwydd nifer o'i gemau i'w glwb newydd yn gwrthdaro a^ gemau Lloegr. Siwr o fod nad ydy o'n ediferu'r arian mawr fydd yn dod ei ffordd!