12.3.09

Arbrawf....

Dwi'n arbrofi efo fideos ar hyn o bryd er mwyn helpu rhai o'r dosbarth nos wneud tipyn o ymarfer adre, felly ymddiheuriadau am gynnwys y fideo, dim ond gweld os mae'r peth yn ymarferol neu defnyddiol ydwi a dweud a gwir.

2 comments:

Emma Reese said...

Da iawn wir! Nei di fwy? Nest ti ddim dweud hogan ddwywaith chwaith.

neil wyn said...

Diolch am y sylw calonogol Emma, mi wna i'n sicr, os mae'r dosbarth yn eu ffindio nhw'n defnyddiol..