27.11.10

Digon oer i rewi......

Y traeth rhwng West Kirby a Hoylake - tydy'r llun ddim yn trosglwyddo'r oerni o gwbl!

Mi es i lawr i'r traeth efo'r ci tua hanner awr wedi tri'r p'nawn 'ma.  Roedd hi'n digon oer i rewi pob math o anifeiliaid, boed brain, cathod neu llyffantod (mae'n ymddangos bod gen ti ddewis o nifer o greaduriaid i gynnwys yn yr ymadrodd hyn!).   Dwi'n hoff iawn o dachwedd, adlewyrchiad efallai o'r ffaith fy mod i'n fwy o berson yr hydref na'r haf.  Dwi ddim yn mwynhau gormod o wres, neu ormod o oerni, felly yn yr hydref a'r gwanwyn teimlaf yn fwy cyfforddus.   Wedi dweud hynny, dan ni'n ddigon ffodus i fwy mewn ty gyda gwres canolog yn ogystal a lle tan agored, lle gawn ni losgi'r holl ddarnau sbar o bren a gynhyrchwyd gan saer coed pan dymunon ni (megis heno!).  Dwi'n tybio nad oes y gaeaf yr un mor apelgar i'n cyndeidiau yn yr oesoedd a fu.. neu i anffodusion yr oes sydd ohoni.

2 comments:

Ann Jones said...

Wyt ti'n iawn - mae o'n oer ofnadwy - ond dwi yn genfigenus dy bod ar yr arfordir. Yn fama dyn ni yng nghanol y wlad.

Anonymous said...

The Lyford Cay Denomination serves as a community resource after international and Bahamian families. Lyford Cay School offers a high pattern Nursery past High Inculcate education. To the core a multi-cultural circumstances that promotes reason amongst mixed nationalities, students are provided with the opportunities and resources to become cross-cultural learners and culpable citizens. Lyford Cay Followers is an distinct, non-denominational, lifetime school. The coterie is a non-profit-making entity governed before a Board of Directors.

http://ikycynu.wordpress.com/
http://agoxihek.wordpress.com
http://iwulupom.wordpress.com/
http://azufejosa.wordpress.com