27.2.05

Eisteddfod y dafarn....y dychweliad

Mi ddaeth y timau o ddros Sir y Fflint gyda ei gilydd unwaith eto nos sadwrn i gystadlu mewn y pencampwriaeth eisteddfod y dafarn. Ar ol pob sybrwd o dwyllo gan y tim buddugol y tro diwetha yn y cystadleuaeth fwyta cracers ia^, roedd 'na dipyn o teimlad ddrwg rhwng y prif timau, Bagillt (sy wedi trefnu croeso mawr i'w gwestai nhw) a Treffynon, ond ar diwedd y dydd mi ddaeth tim Yr Wyddgrug o nunlle i'w cipio'r cadair bach. Noson dda.....

4 comments:

Good Stuff said...

Hi neil wyn, Out surfing for information on dui conviction & happened upon your site. While Eisteddfod y dafarn....y dychweliad wasn't exactly spot on, it did strike a note with me. Thank you for the really good read.

Good Stuff said...

Hi there neil wyn, I had been out looking for some new information on expunge a dui when I found your site and Eisteddfod y dafarn....y dychweliad. Though not just what I was searching for, it drew my attention. An interesting post and I thank you for it.

research guy said...

Hello neil wyn, been looking for the latest info on florida dui and found Eisteddfod y dafarn....y dychweliad. Though not exactly what I was searching for, it did get my attention. Interesting post, thanks for a great read.

research guy said...

Hi neil wyn, Out surfing for information on dui & happened upon your site. While Eisteddfod y dafarn....y dychweliad wasn't exactly spot on, it did strike a note with me. Thank you for the really good read.