14.2.06

Alarch ar goll
Go brin yw'r adegau dyn i'n cael weld elyrch yn West Kirby, ond ar y bore braf yma, gan bod yr olygfeydd mor glir, mi yrrais i lawr y prom ar y ffordd i'r gweithdy. Yna mi sbiais i alarch yn eistedd ar ben ei hun ar y lon sy'n cynnal at maes parcio'r llyn morol.

Yn y pellter dychi'n weld Ynys Hilbre sy'n gwarchod mynedfa at aber yr Afon Dyfrdwy.

Yn y llun arall dyma'r golygfa dros i arfordir Sir Ddinbych a'r Gogarth tu hwnt. Dyw'r fferm wynt tu cefn i Ynys Hilbre ddim yn sefyll allan mor glir ar camera y ffon lon yn anffodus!

No comments: