12.2.06

Poster

2 comments:

Rhys Wynne said...

Poster ardderchog, ti'n llawn haeddu dy dicyn llyfr. Pa raglen cyfrifiadur wyt ti wedi defnyddio?

neil wyn said...

Diolch am y canmoliaeth! Mi wnes i ddefnyddio 'freebie' rhaglen a daeth a^ cylchgrawn o'r enw 'photoimpact'. Mae Aled o Fenter Iaith yn mynd i'w gyrru'r cynllun at Bwrdd yr Iaith fel awgrymiad..