28.8.06

blog clywedig

Ychydig o eiriau am y penwythnos...


powered by ODEO

2 comments:

Tom Parsons said...

Llogyfarchiadau i dy rhieni am eu penblwydd priodas aur! Mi gaeth fy rhieni eu penblwydd priodas aur tair mlynedd yn nôl. Gobeithio gaethoch chi'n amser neis.

neil wyn said...

Diolch yn fawr Tom, mae'n dipyn o gamp ond'ydy! Mi ddaeth y dathliadau yn dda iawn yn y pendraw diolch i waith galed fy chwaer a rhieni.