30.8.06

Heledd yn cael eiliad Meg Ryan..


Cipiais i'r llun yma tra wylio wedi 7 yr heno 'ma, pan wnes i sylwi roedd Heledd yn edrych braidd yn 'ecseited' yn adran ei bronnau fel petai. Oce, mae hyn yn ofnadwy o blentynaidd, ond tra sbio arni yn hwyrach, wnes i sylwi roedd golwg fel rhywbeth allan o olygfa enwocaf Meg Ryan ar ei hwyneb hi...

Yn ogystal a^ Heledd Cynwal, fasai'n werth ei weld heb unrhyw gwesteion a dweud y gwir, cawson ni'r pleser o weld Angharad Bryn a Huw Chiswell yn gwneud deuawd o'r can 'Baglan Bay', gwych.

No comments: