23.11.06

Y Sioe Celf

Dwi ddim yn gwilio llawer o s4c (mae'n well gen i'r radio) ond mae 'na rai rhaglenni bod nhw yn gwneud reit dda. Un ohonynt (yn fy mharn i ta waeth) ydy'r Sioe Celf, sy'n ar ein sgriniau ar hyn o bryd. Dwi'n methu meddwl am unrhyw sioe o'r un fath yn Saesneg sy' ddim yn 'rhwysgfawr' neu ofnadwy o hunan-pwysig (dwi'n meddwl am bethau fel 'Newsnight Review' neu 'Sioe Glan y De' efo'r 'bwffontiaidd' Melvyn Bragg (enw anffodus 'tydi!).
Mae safon cynhyrchu Y Sioe Celf yn uchel (o'r credydau agorol) ac mae 'na wastad nifer o bynciau reit eang arnhi hi, nid dim ond pethau 'gor-cul' Cymreig sy'n weithiau'r achos efo rhaglenni S4C. Cyfres arall o werth yn diweddar oedd 'Natur Anghyfreithlon efo Iolo 'coesau cyhyrog' Williams. Da iawn y cynhyrchwyr..

No comments: