24.11.06

Harrius Potter

Mae fy merch bach wedi dechrau (wel ailddechrau mewn gwirionydd) darllen cwpl o'i nofelau Harry Potter. Roedden ni'n cael sgwrs bach am un ohonynt ddoe pan dwedais fod un o'r cyfres wedi cael ei cyfieithu i'r Cymraeg. "Pa un" meddai hi(wel "which one" wrth cwrs a dweud y gwir), "dwi'm yn gwbod" dwedais, 'chwilia i ar y we'. Mewn flach ffeindias i'r ateb, sef 'Harri Potter, Maen yr Athronydd', "O ie, 'The philosophers stone' one" dwedais. Wel does gan fy merch dim copi o'r un hon, felly penderfynais prynu dwy copi, un yn y Saesneg iddi hi a'r llall yn y Gymraeg i fi. Dwi erioed wedi darllen un gair o waith JK Rowling ond fydd hi'n dipyn o hwyl i fi i ddarllen y fersiwn Gymraeg tra fy merch yn darllen yr un Saesneg (wel falle..).

Roedd gan Amazon 'cynnig' arbennig ar gyfer pobl sydd eisiau prynu dwy copi o'r llyfr mewn iethoedd wahanol, ond dim ond tasech chi'n prynu fersiwn Cymraeg a'r fersiwn Gaelic gyda eu gilydd..? Tydi hynny ddim yn debyg o ddigwydd yn aml iawn 'tydi!
(Mae'r fersiwn Ladin sef Harius Potter yn swnio reit diddorol..)

No comments: