27.5.07

Sir Caer yn ehangu ei ffiniau?Mae'n ymddangos bod Sir Caer wedi ehangu ei ffiniau yn ol cyfrol diwethara 'Bywyd Sir Caer'. Mae sawl aelod y 'Cheshire Set' hen wedi sefydlu yng Ngefn gwlad y Gogledd wrth cwrs, ond erbyn hyn mae'n ymddangos eu bod nhw eisio gwrthod bod nhw'n byw yng Ngymru o gwbl...

1 comment:

Rhys Wynne said...

Sôn am ddigwyilydd! Efallai bod o'n ymddangos fel tipyn o jôc, ond mae'r meddylfryd yma bod gogledd Cymru'n rhan o rhyw sir Gaer estynedig yn boboli'n go iawn.'