4.2.11

Eisteddfod y Dysgwyr 2011... cyn hir..

Ym mhen cwta mis mi fydd Eisteddfod y Dysgwyr De Dwyrain Cymru yn cael ei gynnal unwaith eto.  Mae nifer o ddysgwyr o'r dosbarthiadau nos wedi cytuno/cael eu darbwyllo i cymryd rhan, felly dwi'n edrych ymlaen at y noson yn barod.   Mae 'na son am gystadlu yn y parti canu, yn ogystal a chynnig rhywbeth yng nghystadleuaeth y 'sketch'.   Y llynedd wnaethon ni y parti adrodd yn unig fel grwp, ond efo'r sketch mae 'na le i fod yn fwy creadigol am wn i.  Mae gen i ambell i syniad ond dwi'n gobeithio cael lot o gymhorth gan rai yn y dosbarth i'w datblygu.  Dwi wedi bod yn trio sgwennu rhywbeth fy hun ar ran un o'r cystadleuthau 'gwaith cartref' 'agored', ond heb dod o hyd i fawr o ysbrydoliaeth hyd yma i fod yn onest.  

No comments: