25.2.11

Yn y Gweithdy...

8 comments:

Corndolly said...

Cŵl ! Sut wnest ti'r darn o fideo 'ma? Mae'r dresel yn hyfryd. Diddorol iawn a hollol wahanol.

neil wyn said...

defnyddiais 'windows movie maker' i olygu'r clipiau fideo a saethais á fy nghamera. Mae'n eitha syml i ddefnyddio ac wedyn i uwchlwytho fideo WMM i You Tube. Mae'n bosib cyhoeddi fideo yn syth trwy wefan You Tube hefyd gyda webcam, ond gei di lai o gyfleoedd i'w olygu....rhywbeth pwysig iawn!

Emma Reese said...

Gwych! (Mae'r sain yn well o lawer na'r llall!) Diddorol gweld dy weithdy ac o'i gwmpas. Gobeithio byddi di'n gwneud mwy.

Corndolly said...

Mae gen ti lawer mwy o amynedd na fi ! O'n i'n meddwl dy fod di'n defnyddio'r ffôn, ond wnes i ddim sylwi bod rhaid i weithio arni mewn rhaglenni gwahanol nes i ti ei rhoi hi ar dy flog.

neil wyn said...

Falle bod ti'n gallu defnyddio'r ffo^n, ond pan triais i hynny nad oedd safon y lluniau cystal ac o'n i'n gobeithio. Os mae gen ti webcam mae 'na modd neud o'n syth trwy safle You Tube cofia.

Linda said...

Helo Neil ! Wedi mwynhau dy fideo . Yr ansawdd yn dda iawn ...llun a'r sain . Diddorol gweld dy swyddfa a dy weithdy a'r gwaith cywrain !

Rhys Wynne said...

Dodrefnyn prydferth iawn.

Anonymous said...

[url=http://moskva.tiu.ru/p1516162-zenslim.html]Zenslim (Зенслим)[/url] is a renowned weight loss supplement and contains Psyllium seed husks, caralluma fimbriata,
hydroxycitric acid, cissus quadrangularis. It can act like a natural appetite suppressant. Doctors and
health experts have highly recommended the usage of Zenslim (Зенслим). Moreover, it has been used by doctors,
media personnel, martial artists, and many other professionals. It is enriched with herbal products and
there is no complaints regarding intestinal ailments or insomnia and other side effects that generally occur
due to usage of diet pills. Zenslim (Зенслим) boosts up your body muscles. With a perfect toned body, you are
bound to feel happy and confident. It does not have Ephedra.