15.2.11

Ymarfer Cor....

Gawson ni ymarfer sydyn heno o'r darn dewiswyd i wneud yn yr Eisteddfod y Dysgwyr mis nesaf.  Mi ddaeth Beryl a Gwyn lawr (o ddosbarth nos fercher) i fynd dros y can hyfryd 'Bugeilio'r Gwenith Gwyn' efo criw nos fawrdd.  A dweud y gwir nad ydy'r can yma'r un hawsach o ran geiriau neu ganu, ond gaeth pawb hwyl wrth ymarfer (dwi'n meddwl!).   Mi fydd y rhai ohonynt sy'n awyddus (bodlon!) i ganu'n dod draw yma wythnos nesaf er mwyn i ni wneud rhagor o ymarfer - gobeithio fydd yna chwech o leiaf - ac hefyd i fynd trwy sgript y sgetsh gorffenedig.

1 comment:

Emma Reese said...

Dw i'n hoff iawn o'r gân honna. Pob hwyl!