27.8.11

Wedi 7 yn dod i Lerpwl...

Ar ôl i ni ymweld ag amgueddfa newydd Lerpwl yr wythnos diwetha, penderfynais gysylltu â'r rhaglen cylchgrawn Wedi7 (sy'n gofyn i ti wneud ar eu gwefan, os oes gen ti rywbeth o ddiddordeb i rannu). A dweud y gwir o'n i wedi anghofio am yr e-bost a ddanfonais erbyn yn i mi dderbyn galwad ffôn gan Gwyn Llywelyn dydd Mercher. Roedd Gwyn (sy'n gwneud gwaith cynhyrchu o hyd, ar ôl rhoi ei het cyflwynydd yn y to cwpl o flynyddoedd yn ôl) yn awyddus i glywed am yr Amgueddfa a'r arddangosfa 'Our City Our Stories' (rhan ohono sy'n adrodd hanes Cymru Lerpwl)' ac hefyd i wneud darn amdano.
 
Yr arddangosfa yn Lerpwl
Felly bore mawrth mi fydda i'n pigo draw i Lerpwl i gwrdd â chriw Wedi7, 'curator' yr amgueddfa, Gerallt Pennant, Ben Rees (yr arbennigwr sy'n rhoi cyngor i'r amgueddfa ar bethau Cymreig) a fy Mam - sy'n gallu cynnig safbwynt Cymraes lleol. Mi fyddan nhw'n recordio darn efo ni i fynd allan ar yr un noson, a gobeithio rhoi argraff o'r hyn sydd gan yr amgueddfa i gynnig yn gyffredinol, yn ogystal â'r cysylltiadau Cymreig. Dwi'n edrych ymlaen at gyfle arall i gael gweld ar yr adrodd gwych 'ma, ac wrth gwrs cyfarfod â phawb arall!

4 comments:

JonSais said...

Da iawn Neil, bydd rhaid i mi wylio'r rhaglen Nos Fawrth. Pob lwc!

Ann Jones said...

Gwych! Yn anffodus dwi'n meddwl fy mod am bod allan heno, ond mi fyddaf yn gwylio fo ar clic yn hwyrach. (A mae o'n gwneud i fi feddwl, eto - sut ar y ddaear mae nhw wedi penderfynnu i roi diwedd ar Wedi 7? Mae o'n raglen mor dda, sy'n gweithio!) Beth bynnag, edrych ymlaen

neil wyn said...

Sori, ar nos iau mi fydd y darn am Amgueddfa Lerpwl yn cael ei ddangos rwan.

Ti'n cywir Ann, rhaglen da iawn yw Wedi7. Oes 'na son am raglen arall i cymryd ei lle?

Ann Jones said...

Dwi ddim yn ymwybodol o unrhyw son. Mi welais i ymgyrch i acub Wedi & a Wedi3 ond dwi ddim yn cofio'r manylion. Os ffeindia'i nhw, nai bostio nhw