6.7.09

Diwedd pennod...

Dwi ddim wedi cael yr awydd neu'r egni i flogio rhy lawer yn ddiweddar rhaid cyfadde. Bu farw fy nhad yng nghyffraith yr wythnos diwetha ar ôl cyfnod o ddau fis yn yr ysbyty, ac mae'r trefniadau ac ati wedi ein gadael ni heb lawer o amser i wneud lot ar wahan i'r pethau hanfodol.

Yfory mi fydda i'n dychweled i wneud diwrnod llawn yn y gwaith gobeithio, er mae 'na lawer iddyn ni i wneud o hyd ar ran sortio'r tŷ ac ati, ond does dim brys gwneud hynny diolch byth.

4 comments:

Corndolly said...

Mae'n ddrwg gen i glywed am dy golled. Rhaid i mi ddweud roedd gen i syndod i weld dim byd newydd ar dy flog ar ôl mi gyrraedd adref.

neil wyn said...

Diolch Ro, wna i sgwennu mwy dros y dyddiau nesa siwr o fod.

Gyda llaw, wnes i fwynhau dy ymddangosiad ar y teledu!!

Corndolly said...

Diolch am ddweud

People's Front of Judea said...

Mae'n ddrwg gen i glywyd am dy golled hefyd.
Llawer o cydymdeimladau efo dy deulu.