3.4.10

Y Ras Cychod...

Ras 2009
Dwi heb gymryd fawr o sylw o'r Ras Cychod blynyddol rhwng Rhydychen a Chaergrawnt ers talwm a dweud y gwir, wel dim ond pan suddodd un o'r cychod un dro!  Ond eleni, gyda'r digwyddiad yn symud yn ôl i'w gatref naturiol (y BBC), dwi wedi bod yn llawer mwy ymwybodol o'r holl 'cyffro'.  Clywais hefyd son yn y cyfryngau Cymraeg am Gymro Gymraeg ymhlith criw Rhydychen, digwyddiad cymharol prin yn ôl y son.

Mae hanes y Cymro yng nghwch Rhydychen yn ddiddorol hefyd.  Mae Ben Myers yn 20 oed , ac y rhwyfwr ifengaf yn y dau cwch. Mae o'n dod o Lundain ond yn rhugl yn y Gymraeg am fod ei mam yn dod o Gastell Newydd Emlyn, a siaradodd o am y ras ar y Post Gyntaf y bore 'ma.   Mae o'n nai i'r beirdd o fri y 'Bois Parc Nest' sy'n cynnwys wrth gwrs, T. James Jones archdderwydd Cymru.

Os dwi'n adre felly y p'nawn 'ma - ac mae 'na siawns go iawn efo'r annwyd sydd gen i ar y funud - fydda i'n eistedd o flaen y teledu i'w wylio!

Gwyliais y ras y p'nawn 'ma, un gymharol cyffrous yn ôl y sylwebyddion.  Gafodd griw Rhydychen eu siomi yn y pen draw, gyda chriw Caergrawnt - ar ôl bod ar eu holau yn hanner cyntaf y ras - yn dod yn ôl yn gryf a rhwystro Rhydychen rhag gipio eu thrydedd ras yn olynol. 

No comments: