3.3.11

Diwrnod y Llyfr

Gefais sypreis neis yn y post heddiw, hynny yw pecyn o lyfrau gan Clwb darllen Wedi3 ac hynny ar Ddiwrnod y Llyfr! Roedden ni'n disgwyl llyfr arall digwydd bod, felly gafodd Jill sypreis ei hun wrth agor y pecyn. Roedd hi'n disgwyl gweld 'You're the Ref', llyfr a archebwyd o'r Guardian fel rhan o anrheg penblwydd ei nith, ond yn lle hynny welodd hi y casgliad hyn o lyfrau Cymraeg!


Ta waeth mae gen i ddigon o ddewis o bethau i ddarllen dros y wythnosau nesa, ond dwi heb clywed eto os oes rhaid i mi ddarllen un yn benodol er mwyn ei adolygu.

No comments: