8.5.06

yn y gwaith...

mi wnes i'r fideo bach yma dros diod yn y gweithdy y p'nawn yma.....

3 comments:

Chris Cope said...

Da iawn i ti eto. A, dw i'n meddwl dy fod ti wedi meddwl am brosiect i fi. Fe wnaf i geisio cofio i fynd i fy swyddfa gyda fy nghamera.

Chris Cope said...

Gyda llaw, i ffitio'r fideo yn well ar dy flog, edrych ar y HTML gan YouTube. Yn y gwaelod, fe ddylet ti weld rhywbeth fel: type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="350".
Os wyt ti'n newid y width i 425, fe fydd y fideo yn edrych yn well ar dy flog, dw i'n meddwl.

neil wyn said...

Dwi'n edrych ymlaen! Diolch am y cyngor tecnegol gyda llaw, dwi wedi ei newid.