25.5.06

fideoflog amser cinio...

Tipyn o sgwrs am noson i ddysgwyr efo Geraint Lovegreen sy'n cael ei chynnal yng Nghlwb Criced Yr Wyddgrug nos wener 26ed Mai 7.30, croeso i bawb..


2 comments:

James said...

Neil, O'r blog ma dw i'n rhyfeddu os ydy dy swyddfa yn y tŷ bach? ;-)

neil wyn said...

Dwi'n gweld dy bwynt James, Mae'r holl adeilad yn eitha rhyfedd a dweud y gwir!