12.5.06

fideoflog(?) newydd

ges i ddipyn o hwyl a llawer o rwystrau yn ceisio gwneud y ffilm bach hyn ar 'windows moviemaker'. Dwi wedi blino yn rhacs rwan...


5 comments:

Tom Parsons said...

Waw! Roedd hynny'n grêt! Lle gest ti'r cerddoriaeth? Gwych!

neil wyn said...

Diolch, dwi'n cymeradwyo'r ymateb!

Mae'r cerddoriaeth n dod y CD Meinir Gwilym 'Dim ond Clwydda', enw y can yw 'Y Lle'. pob tro wnes i'w glywed tra wneud y ffilm o'n i'n eisiau gwrando ar yr holl can.

Chris Cope said...

Gwych. Roeddwn i'n chwerthin o'r cychwyn. Wyt ti wedi 'thrown down the gauntlet' gyda'r ffilm 'ma. Dw i ddim yn siŵr os dw i'n gallu cystadlu.

neil wyn said...

Cymerais i ormod o amser yn ei wneud a dweud y gwir, ond os oes gynnoch chi tegan newydd dyma be sy'n digwydd fel arfer 'does!

Mae gen i rhywbeth arall ar y ffordd sy'n gyrru fi wallgo ar hyn o bryd. Yr unig peth alla i ddweud yw: dychmyga 'Tiger' yn dysgu dipyn o Gymraeg ar gyfer S4C...

Carnival said...

Hi there, I was surfing the internet and I found your blog. I like the way how this all works. I'll come by again.

Many thanks,

Credit Union