6.3.11

Eisteddfod y Dysgwyr 2011

Gaethon ni lot o hwyl yn Eisteddfod y Dysgwyr nos wener, gan cynnwys wneud sgetsh bach.

Dwi wedi codi'r syniad o wneud yr un peth (mwy neu lai) ym Maes-D yn Wrecsam, hynny yw ar ol bach o waith golygu ar y sgript a dysgu'r geiriau'n trwyadl!

Dyma fideo bach ohono, diolch i Alison am ei saethu.

2 comments:

Emma Reese said...

Da iawn! A phob hwyl wrth i chi berfformio ym Maes D.

Corndolly said...

Gwych ! Y dosbarth i gyd a oedd yn cymryd rhan, on'doedd? Neu oedd 'na rai sy ddim eisiau perfformio? Sut wnest ti eu perswadio i gymryd rhan? Cwestiynau y darpar diwtor, ti'n gweld. Ond da iawn i chi i gyd.