25.6.06

Lloegr 1 Ecuador 0...

Wel wnath Lloegr ennill yn y diwedd, ond yn fy mharn i heb ein argyhoeddi ni am eu gallu i fynd ymlaen i guro enillwyr y gem rhwng Portiwgal a'r Iseldiroedd. Dwi'n ffansio Holand i fynd trwyddi fy hun, ond mi fydd naill ai un neu'r llall prawf llawer galetach nag Ecuador. Dwi wedi mwynhau bron pob un o'r gemau hyd yn hyn, gobeithio yn wir fydd y safo'n o'r peldroed yn parhau i'n adlonni ni fel y mae hi erbyn hyn :)

No comments: