25.6.06

rhagor am beldroed...

Wel dwi newydd eistedd lawr er mwyn gwilio efo diddordeb gem Lloegr Ecwador. Dwn i ddim be i ddisgwyl, ac er dwi ddim yn cefnogi Lloegr, 'swn i'n licio eu weld nhw yn cyfarfod Brasil yn y rownd cyn-derfynol mewn ffordd. Ar y llaw arall dwi wedi cael llond bol o'r holl 'chwifio baneri' sy wedi bod rhan o'n bywydau ni dros y mis diwetha, gawn ni weld....

No comments: