12.1.10

cymylau'n casglu

Gyda ambell i un o'r dosbarthiadau nos sy'n rhedeg ar nos fawrdd yn edrych braidd yn wag yr heno 'ma, ro'n i'n falch o weld llond dosbarth yn fy wynebu ar ôl i'r seibiant (oedd yn hirach oherwydd y tywydd). Falle roedd myfyrwyr yn rhai o'r dosbarthiadau'n dal i boeni am gyflwr y ffyrdd, ond ges i ddim problem heno o gwbl (am wahaniaeth i'r wythnos diwetha!). Mae'n wastad yn annodd i'r myfyrwyr dychweled ar ôl torriad o nifer o wythnosau (ac i'r tiwtor hefyd!) ond gobeithio mi aeth pethau'n weddol. Mi fydd y cwpl o wythnosau nesaf yn pwysig iawn ar ran fy hyder, ac efo 'cwmylau' OFFSTED yn casglu uwchben i'r ysgol, dwi angen cwpl o sesiynau dda rhag ofn i'r 'arolygydd' ymweled âg un o fy nhosbiarthadau i yn ystod yr wythnos olaf o'r mis...

No comments: