15.4.06

swyddi ar gael


Mi ges i syndod tra gerdded trwy Manceinion y p'nawn 'ma i sbio hysbys dros swyddi yn penodol i siaradwyr Cymraeg mewn ffenest asiantaeth swyddi. Roedd 'na un hefyd yn gofyn am siaradwyr Gaeleg. Yn anffodus dwi ddim yn meddwl bod y cyflog yn mynd i dennu llwyth o ymgeiswyr...

1 comment:

Rhodri said...

Duwcs. Dio'm yn rhy wael taset ti'n edrych am swydd temp. Efallai ddim ar gyfer Manceinion.