18.3.06

dim ond balchder...

Mi ddychwelais i adre ddoe ar ol trip i'r siopau jysd mewn amser i weld y gem rygbi o Gaerdydd.
Dwn i ddim o le, ond roedd Cymru wedi dod o hyd ysbryd newydd ar gyfer y gem yn erbyn Y Ffrainc. Mi wnaethon nhw colli yn y diwedd, ond rhodd y cochion eu perfformiad gorau y pencampwriaeth yn ol sylwebydd y bbc, ac mi welom ni atseiniau o 2005 yn enwedig efo cic gosb anhygoel Gavin Henson trwy'r pyst. Ennillodd y Ffrainc y chwe gwlad yn y diwedd (ar ol canlyniad Iwerddon yn erbyn Lloegr) ond does dim un tim sydd wedi dod trwy'r pencampwriaeth eleni fel buddugolwyr amlwg.

Mi brofiodd Cymru hyd yn oed efo gwendidau sylfaenol oherwydd anafiadau, mi allen nhw dal i chwarae fel tim y camp lawn o lynedd. Chwarae teg i Scott Johnson, mae o'n gallu ysbrydoli carfan Cymru i berfformio a^ balchder o hyd. Mae gan y WRU helyntion go fawr i ddatrys dros y misoedd nesa.

No comments: