6.3.06

Uffern o wythnos

Rhaid i mi cyfadde, dwi 'di cael uffern o wythnos. Mi ddechreuais i efo annwyd drwm tua deg diwrnod yn ol, ond cariais i ymlaen yn y gwaith beth bynnag... dyna hunangyflogrwydd i chi! (oes 'na ffasiwn gair? sdim son yn y geiriadur mawr, felly ddylwn i ddweud falle - 'gweithio i fy hun')... tan dydd gwener pan roedd rhaid i mi rhoi'r ffidl yn y to yn gynnar oherwydd gwres uchel. Dydd Sadwrn wnes i jysd lolio ar y soffa, yn hanner talu sylw ar y rygbi (rownds cynderfynol cwpan Heiniken dwi'n meddwl - andros o fuddugoliaeth i'r Sgarlets). Dydd Sul o'n i wedi cael digon felly i ffwrdd a fi i'r 'Out of Hours GP yn yr ysbyty. Dwy awr yn y stafell aros ac o'n i'n teimlo lot well wrth cwrs! Mi welais doctor yn y pendraw ond dim ond 'haint feirws' sydd arni fi meddyliodd o, felly yn ol at y gwely am weddill y dydd.

I wneud pethau ddrwg yn waeth (paid a phoeni, dwi'n ar fin stopio cwyno!), mi gollais i fy nhgysylltiad bandeang, felly dim we, dim e-pyst neu dim byd. Mae'n anhygoel faint 'dyn i'n debynnu ar y we erbyn heddiw 'tydi.

Popeth wedi cael ei datrys rwan diolch byth, a gobeithio fydd yr 'haint feiral' wedi cael llond bol o fi hefyd cyn bo hir. Tan y tro nesa...

2 comments:

Garlleg said...

Mae Geiriadur Yr Academi'n dweud hunangyflogedig = self-employed. Cyflogaeth = employment

Roedd fy mab yn sâl efo gwres uchel, dolur gwddw, ... ym mis Ionawr. Aethon ni'r out of hours hefyd ar dydd Sul. Bechod. Gobeithio byddi di'n well yn fuan.

neil wyn said...

Diolch Garlleg ;)

Dwi'n cofio clywed y gair unrhywle, ges i syndod i beidio ei weld hi yn y Geiriadur Mawr. Rhaid i mi buddsoddi mewn 'Acadami'.