31.3.06

gorllanw y gwanwyn
Roedd teimlad o'r gwanwyn yn yr awyr heddiw o'r diwedd. Dros amser cinio es i lawr i'r prom i weld y gorllanw. Does dim llawer o ddyfodol tymor hir i'r maes parcio yn ystyried yr holl son am 'cynhysu byd eang' 'does! Ond pwy fasai byw reit ar y 'ffrynt', heddiw doedd dim ond awel bach tu cefn i'r llanw..

No comments: