21.3.06

gem cyfrifiadur dwyieithog

Mi ddarllenais i ar wefan BBC Cymru'r Byd ddoe am gem cyfrifiadur dwyieithog a chafodd ei dyfeisio gan criw o blant ysgol.

Dwi erioed wedi clywed am gem o'r math yn y Cymraeg, ar wahan i'r rhai ar gyfer plant bach. Syniad clyfar oedd cael thema Cymreig i'r gem hefyd, sef Y Mabinogi. Felly hyd yn oed tasai pobl yn chwarae'r gem yn Saesneg mae 'na elfen wahanol iddi hi.

No comments: